BIMcloud är en molnbaserad projektplats där arkitekter samarbetar för att utveckla en gemensam modell i ett byggprojekt. Arbetssättet stämmer väl med de BIM-krav som ställs där ändringar ska ske vid sittande möte, säger arkitekten Reinhold Klein.

Att arbeta i molnet breder snabbt ut sig. Graphisoft, som utvecklar program för arkitekter och entreprenörer, har lanserat en molnlösning under namnet BIMcloud. Tanken är att med detta nya verktyg ska arkitekter lättare kunna utbyta information och snabba upp processen.

                      Idag har den modellbaserade digitala huskroppen i bästa BIM-anda blivit en verklighet för många arkitekter. Men om de arkitekter som ingår i samma projekt inte kan delge varandra designidéer och kompetens på ett bra sätt riskerar projektet att inte bli särskilt effektivt.

                      – Idag kan ett projekt ha flera arkitekter som samarbetar för att hitta lösningar, säger Reinhold Klein, som är en erfaren arkitekt och driver företaget Arkitekt Support.

 

Snabbare samarbete

Arkitekter kan jobba mot en server på en projektplats och kan där bidra med sina lösningar. Men att skicka filer i olika format ger inte det samspel som man helst vill ha. BIMcloud ger en lösning på problemet.

                      I korthet fungerar verktyget på så sätt att arkitekten loggar in på BIMcloud från ArchiCAD och får tillgång till sitt projekt. Alla deltagare i projektgruppen bjuds in. De får tillgång till modellen och all data, som ligger i ett lättöverskådligt system indelade i mappar. Deltagarna kan arbeta i BIMcloud och göra förändringar direkt i modellen.

                      – Det betyder att om någon ändrar en balk eller en vägg i modellen får det ett genomslag direkt och blir synligt för alla.

                      Man behöver alltså inte vänta på att en annan arkitekt ska ladda upp sina ritningar till ett nätverk som andra ska studera och komma med synpunkter. I verktyget syns ändringar i samma stund de görs.

                      – Arkitekter som arbetar inom olika kompetensområden kan snabbt dela information med andra i gruppen. Det uppstår en kreativ dialog som på ett tidigt stadium bidrar till att lösa många problem.

                      Om till exempel en vägg ska ändras markeras den först och reserveras. Därefter skickar ArchiCAD en förfrågan till BIMcloud om den väggen är ledig. Är den det blir väggen inte tillgänglig för andra förrän den har uppdaterats med den nya höjden och reserveringen tagits bort. Medlemmarna i projektgruppen kan alltså inte samtidigt göra ändringar i samma del, det styr verktyget.

                      Det finns även en meddelandefunktion.

                      – Du kan ta bilder för att visa på ett problem som sedan kan skickas till medlemmarna för att visualisera detta. Man kan även chatta och få direkt respons.

 

Glokal interaktiv modell

Modellen finns både i BIMcloud och lokalt på arkitektens dator i en kopia. En global och lokal lösning i ett. När arkitekten arbetar och modifierar till exempel en väggs dimensioner är det endast själva ändringen som uppdateras på modellen. Hela modellen skickas alltså inte. Tack vare detta kan man arbeta på ett flexibelt sätt och det betyder att avståndet i projektgruppen krymper.

                      – Det underlättar distansarbete, säger Reinhold. Det är möjligt för flera arkitektkontor att samarbeta och jobba med en ständigt aktuell modell.

                      Något särskilt serverprogram behövs inte för att få tillgång till BIMcloud och arkitekten behöver inte logga in på något nätverk. Allt går via Internet där anslutningen i Archicad stödjer http och även vpn, vilket ger en hög säkerhet.

                     

BIM-krav på ändringar vid byggmötet

För Reinhold förenklar denna molnlösning hans arbete. Han ger ett exempel från sin vardag.

                      – På ett möte hos en byggentreprenör ansluter jag till BIMcloud och till projektet. Det kan vara så att jag redan har modellen på min dator eller så tankar jag ned den direkt till min laptop. I diskussionen på mötet kommer det fram att man vill ha andra dimensioner och då uppstår det en krock mellan element i konstruktionen.

                      Då träder verktygets meddelandefunktion in.

                      – Jag skickar ett meddelande till andra arkitekter i gruppen, att här har det uppstått en krock. Jag frågar om det är möjligt att höja takhöjden för att undvika detta och gör ändringen. Efter denna justering blir modellen omedelbart uppdaterad och aktuell för de som är med på byggmötet.

                      På detta sätt kan många funderingar snabbt och enkelt får ett realistiskt svar och presenteras omedelbart på sittande möte. Det förenar kunskapsområden, inte enbart arkitekters utan även leverantörers och beställarens. Kompetensen stärks i projektet och många frågetecken rätas ut. Fel och misstag undviks, menar Reinhold. Krockar mellan olika byggelement undviks när dialogen flödar på ett naturligt sätt.

                      Detta arbetssätt ligger i linje med de BIM-krav som flera entreprenörer ställer. Kraven handlar om att arkitekten på ett samordningsmöte ska kunna ta upp modellen och utföra ändringar i den på plats. BIMcloud svarar väl mot detta krav menar Reinhold och anser att detta bidrar till minskade ledtider i byggprojektet.

 

Love Janson