Vid ett eller ett par tillfällen i början av april kommer en drönare att flyga över delar av Oskarshamns tätort. Syftet är att ta bilder för att skapa 3Dmodeller av byggnader, vilket kommer bidra till en mer detaljerad och användarbar digital 3D-karta över Oskarshamns kommun.

Flygningen, som kommer att genomföras av Swescan på uppdrag av samhällsbyggnadskontoret på Oskarshamns kommun, är en del av ett större projekt som ska resultera i en digital 3D-modell över hela Oskarshamns kommun. Modellen kommer att underlätta visualisering och analys av exempelvis planprojekt, samt bidra till en bättre förståelse för stadsstrukturen och dess miljöer.

– Genom en realistisk och användarvänlig 3D-modell, får handläggare, intressenter, beslutsfattare och kommunens invånare en interaktiv plattform med möjlighet utforska och bedöma olika utvecklingsalternativ och deras påverkan på stadens landskap och karaktär, säger Mattias Ekström, GISingenjör på Oskarshamns kommun.

Hela kommunen kommer att finnas med i 3D-modellen, som till stor del skapas upp utifrån befintliga data från Lantmäteriet. I tätorten finns ett behov av mer detaljerade och noggranna 3D-byggnader, vilket är anledningen till drönarflygningarna inom det markerade området i kartbilden.

Flygningarna kommer att äga rum under dagtid vid ett eller ett par tillfällen under de två första veckorna i april. Eftersom flygningarna är väderberoende är det svårt att i förväg säga exakt vilka dagar det blir.