Årets nominerade till Sveriges Arkitekters Planpris är fyra planer som kan göra skillnad i samhället på djupet. De är framtagna av kommunerna i Lund, Kristianstad, Stockholm och Boden och pekar ut olika konkreta vägar mot ett hållbart samhälle. Vem som tar hem priset för årets bästa plan avslöjas på Arkitekturgalan den 10 mars.

– Alla nominerade planarbetena visar kommunernas ambitiösa arbete för en hållbar utveckling. Gedigna kunskapsunderlag, innovativa lösningar och ökat samarbete leder till modiga beslut i små och stora kommuner, säger Planprisjuryns ordförande Caroline Dahl.

De nominerade är:

Klimatomställningsarbetet i översiktsplanen, Boden

En kommun med begränsade resurser men höga ambitioner som övertygande har tagit sig an den angelägna klimatfrågan och löst den på ett professionellt sätt. Hållbara val i vardagen har varit en ledstjärna för arbetet.

”Attraktiv kust, livskraftigt hav” – havsplan som är underlag till översiktsplanen, Kristianstad

Översvämningar till följd av ett ändrat klimat är en påtaglig risk för Kristianstads kommun. Havsplanen är ett konkret och mångfaldigt underlag och drar sig inte för kontroversiella resonemang om byggstopp i attraktiva kustlägen.

Områdesplanen Västerbroprogrammet, Lund

Planen visar hur en kommun kan hålla den drivande rollen i en stadsomvandlingsprocess utan att vara markägare. Det sker genom långsiktigt planeringsarbete där visionsarbete med fastighetsägare och samarbete med områdets verksamma är viktiga ingredienser.

Fokus Skärholmen, projekt i Stockholm

Kommunen gör framtidens attraktiva lägen intressanta i dag, redan innan marknaden har identifierat dem. Genom dialog i lokalt förankrade projekt omvandlas området utan att befintliga kvaliteter går förlorade.

En aldrig så välgjord plan räcker inte för att en kommun ska motta Planpriset. Det kan de flesta kommuner skapa när förutsättningarna är goda. Årets jury uppmärksammar snarare när tjänstemän och politiker visar mod med en plan som skapar något även där motstånd finns. Ett annat kriterium är projekt som inte går i gamla hjulspår utan visar vad som faktiskt är möjligt inom ramen för plan- och bygglagen, PBL. 

– Kommunerna har höga ambitioner ifråga om hållbarhetsfrågorna, även om de ibland inte har tillräckligt starka verktyg för att kunna förverkliga dem. Vi delar ut Planpriset för att uppmärksamma de kommuner som visar mod och vägar att gå i mål med hållbarhetsambitionerna, säger Sveriges Arkitekters tf förbundsdirektör Elisabet Elfström.

Planpriset har delats ut sedan 1992 av fack- och branschorganisationen Sveriges Arkitekter. Vem som helst kan lämna in förslag på pristagare. En jury väljer sedan ut fyra nominerade och bland dem en vinnare. Juryn tillsätts av förbundets Planakademi och består av fem välmeriterade yrkespersoner. I år ingår Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör i Västerås, Enar Nordvik, kommmunarkitekt i Skellefteå, Claus Pedersen, planchef i Varberg, Eva Wåhlin, stadsutvecklare på WSP och Caroline Dahl, verksamhetsledare för tankesmedjan Movium vid SLU Alnarp som är juryns ordförande.

 

Foto: Bodens kommun, Illustration: Olof Eriksson