Woodsafe Timber Protection jobbar med brandskydd och tack vare Designtech Solutions iCoordinator API har säkerheten blivit ännu bättre.

Woodsafe

Woodsafe Timber Protection AB har sin anläggning i Västerås. Företaget har under åren utvecklats till Sveriges ledande inom brandskydd av träprodukter, som till exempel fasadbeklädnader. Företaget ska ses som en industriell förädlingslänk mellan beställare och träindustrin och har behörighet enligt EU-kommissionens Byggproduktförordning 305/2011 att placera träprodukter med egenskaper att stå emot brand på den europeiska marknaden.

– En viktig del i vårt samarbete är att Designtechs konsulter förstår vår verksamhet väl och därför kan leverera lösningar som möter våra behov, säger Thomas Bengtsson, vd för Woodsafe.

Samarbetet med Designtech

Woodsafes koncept ALLT-I-ETT omfattar premiumpartners med spetskompetens inom områdena brandsäkert trä och träkvalitet. En partner med lite annan kom-petens men som sedan länge ingår i sammanhanget är Designtech Solutions.

– Vi har samarbetat med Designtech i många år och samarbetet har utvidgats hela tiden i takt med att våra behov ökat, säger Thomas Bengtsson. Samarbetet har framför allt inneburit att Woodsafes digitala strategi har utvecklats och moderniserats i flera omgångar. För företaget gäller att ständigt ligga i framkant inom sitt speciella industrisegment.

Mobilapp för Woodsafes produktion

I det senaste i raden av gemensamma IT-projekt har strategin varit att ytterligare öka nyttan för kunderna och möta deras önskan om att ha koll på läget. För den sakens skull har Designtech tagit fram en särskild mobilapp för Woodsafes produktion. Appen underlättar kvalitetssäkringen av de olika stegen i produktionen och ger samtidigt kunderna en kontinuerlig feedback. Det sker genom att genererade PDF-rapporter regelbundet görs tillgängliga för dem på arbetsytor i en delad miljö. Designtech Solutions har bistått med såväl förstudien som utvecklingen av själva appen. Lösningen bygger på företagets iCoordinator som bas för dokumenthanteringen. Genom iCoordinators API integreras mobilappen, som ska köras av operatörer på de olika stationerna i Woodsafes produktion.

Ett fortsatt samarbete

Designtech har sedan tidigare varit med och producerat webb-platser åt Woodsafe. Den senaste versionen innehåller bland annat en skräddarsydd PDF-selektor som kombinerar en valfri mix av företagets olika PDF:er till en samlad PDF för sajtens besökare.

– Vårt goda samarbete med Woodsafe är ett bra exempel på hur vi arbetar tillsammans med kunder för att förstå deras behov och erbjuda lösningar som säkerställer affärsresultat. På Designtech har vi mer än 20 års erfarenhet inom mjukvaruindustrin, vilket gör att vi kan tillhandahålla tjänster som passar våra kunder, samtidigt som vi utvecklar egna produkter och levererar specialanpassade lösningar till dem säger Patrik Svanerud, vd för Designtech Solutions.