Ända sedan i mitten av 1990-talet då 3D-scanning började användas inom industrin har gjuteriföretag använt 3D-scanning men det har varit andra branscher som fordons- och flygindustri som har blivit de stora användarna av den här tekniken. Användningen av 3D-scanning inom gjuteribranschen ökar men många känner inte till allt vad 3D-scanning kan hjälpa till med för att göra ett gjuteriföretag mer konkurrenskraftigt.

3D-scanning kan användas för smidda och gjutna detaljer vid

 • 3D-jämförelse mot CAD för att kontrollera ytor och punkter
 • Kontroll av mått, vinklar, form & läge etc mot 2D-ritning
 • Kontroll av materialtjocklek på godset utan användning av CAD-data
 • Analys av prototyper
 • Tillverkning i automatiska 3D-scanningslösningar typ ATOS ScanBox för löpande kvalitetskontroll
 • Analys via 2D-snitt
 • Analys av krymp och sjunkmärken
 • Reverse engineering för att få in fysiska detaljer till ett CAD-system för omkonstruktion eller komplettering
 • Kontroll mot CAD att tillräcklig beredningsmån finns på gjutämne
 • 3D-scanning kan användas för Modeller, Formar och Verktyg vid
  • Förslitningskontroll
  • Kontroll vid sampassning av verktygs- eller formhalvor
  • Analys av NC-fräsning
  • Monteringsanalys
  • Underhåll och arkivering av digitala arkiv
  • Direkt bearbetning av scanningsdata från ATOS
  • Form- och dimensionskontrollFinns det inte en 3D CAD-modell att jämföra mot kan oftast en befintlig mastermodell användas som likare eller referens vid kvalitetskontroll. Ibland är det så att även om en 3D CAD-modell finns kan den inte användas eftersom den är inaktuell och då passar en fungerande mastermodell bättre som referens.

   Ofta finns en mängd mått angivna på ritningar vilka skall redovisas med aktuella värden efter en mätning. Men vid 3D-scanning kan oftast mängden mått reduceras eftersom resultatet från en scanning ger en heltäckande bild av avvikelsen mot aktuell CAD-referens över hela mätobjektet vilket sparar tid vid konstruktion och mätning.

Trendanalyser kan utföras på tillverkade objekt eller formar för att förstå processtabiliteten.

 

Mätning av dolda ytor och punkter kan utföras med en probe till ett ATOS-system. Likaså dynamisk injustering av verktyg etc kan utföras med en ATOS-probe.