Hexagon, lanserar HxGN APM, en bred lösning för organisationer med omfattande industriella tillgångar och som strävar efter att identifiera och hantera risk, optimera underhållskostnader och minimera nedtid. 

Hexagon är ett världsledande företag inom området digitala verkligheter som skapas genom att kombinera sensorer, programvara och autonoma teknologier. Den nya kraftfulla applikationen HxGN APM optimerar asset-strategier, upptäcker potentiella driftstörningar i realtid och förhindrar proaktivt risk, vilket på ett direkt sätt ökar avkastningen på investerat kapital.

I april 2024, utökade Hexagon sitt produkterbjudande genom att förvärva Itus Digital, en amerikansk leverantör av lösningar för asset performance management (APM). Förvärvet, som för med sig över 250 års branschexpertis, har integrerats i Hexagons division för Asset Lifecycle Intelligence som förverkligats i de innovativa teknologierna i HxGN APM. Lösningen bygger på modern arkitektur, använder ledande arbetsprocesser och avancerade analysmetoder tack vare ett omfattande, inbyggt strategibibliotek. 

HxGN APM erbjuder en avancerad motor för analys och optimering till lösningar som HxGN EAM, HxGN SDx och J5, och gör det möjligt att driva asset-strategier som balanserar prestanda, kostnad och risk. Detta ligger helt i linje med Hexagons målsättning att verka för hållbara, databaserade förändringar i asset-intensiva branscher. 

Hexagons lösningar ger verksamheter pragmatiska sätt att identifiera potentiella hot, minska risk och öka livslängden på verksamhetens tillgångar. HxGN APM:

• optimerar värdet på tillgångar genom att hjälpa kunder balansera prestanda, kostnad och risk bättre, och därmed kunna realisera asset-strategier. 

• möjliggör proaktiva arbetsprocesser som kontinuerligt analyserar risk för driftstörningar och driver aktiviteter inom underhåll, inspektioner och övervakning, baserat på det verkliga läget och utrustningens faktiska skick och tillstånd. 

• säkerställer snabb upptäckt och förebyggande av fel tack vare den inbyggda Asset Twin Library, ett bibliotek med förinställda strategier och analyser för assets, för att förutse potentiella fel innan de inträffar.

HxGN APM är unik jämfört med konkurrerande lösningar, tack vare de moderna och intuitiva applikationsprocesserna samt att lösningen enkelt kan integreras med existerande system och skalas upp för att hantera en organisations verkliga behov. Oavsett om det handlar om att övervaka 25 eller 1 miljon tillgångar kan Hexagons infrastruktur enkelt skalas för att hantera de faktiska behoven.

– Hexagons inträde på APM-marknaden sammanfaller med en starkt ökande efterfrågan på APM-lösningar. Det speglar även en bredare trend bland leverantörer av programvarulösningar för hantering av industriella tillgångar, där allt fler förvärvar verksamheter som kan differentiera dem på marknaden, säger Kiran Darmasseelane, senior-analytiker för Operational Excellence på Verdantix, ett oberoende analytikerföretag.

Programvara för Asset Performance Management säkrar att optimala tillgångsstrategier implementeras och hanteras dynamiskt baserat på anläggningstillgångarnas faktiska skick och driftsförhållanden. Den fortsatta digitala omvandlingen driver på en ökad användning av APM-lösningar. Sammantaget fortsätter APM-lösningar att spela en avgörande roll för att hantera tillgångar på ett effektivt och ändamålsenligt sätt och därmed optimera den totala ägandekostnaden.