Som en del av en större expansion av företagets verksamhet har Dantherm AB i Norrköping tagit fram ett stort produktsortiment för marknaden för bostadsventilation. Företaget har rötter i Danmark och utvecklar och tillverkar ventilationslösningar med fokus på energioptimering. Det är med glädje som Håkan Rygaard, VD för Dantherm AB, berättar om expansionen:

– Nu kan vi erbjuda ett brett sortiment med produkter och lösningar som passar allt som marknaden efterfrågar, och vi kan leverera lösningar till de kvalitetsmedvetna husägare som vill ha ett hälsosamt och miljövänligt inomhusklimat. Moderna bostäder är välisolerade, något som ställer höga krav på ventilationen eftersom bristfällig luftväxling lätt kan orsaka fuktskador på fastigheten. Samtidigt har man också uppvärmningskostnaderna att tänka på.
– Dantherm AB är väletablerade i Sverige, och nu kan vi dessutom erbjuda fastighetsägare energieffektiva lösningar oavsett om de bygger nytt, renoverar eller bor i bostadsrätt, säger Håkan Rygaard.

Fokus på energibesparingar
En av de nyaste produkterna är ventilationslösningen HCC2 som återvinner upp till 95 % av värmen i bostaden, något som oftast innebär stora besparingar för slutanvändaren. Dessutom kommer man att lansera HCV 400 under våren, en helt ny produkt i den välkända HCV-serien. Den nyutvecklade värmeväxlaren ger en värmeåtervinning på hela 98 %, och eftersom den bara är 54 cm bred kan den enkelt installeras i ett skåp. Med lösningen följer en mobilapp för styrning av inomhusklimatet.

Omfattande erfarenhet
Dantherm AB är ett dotterbolag i den danska koncernen Dantherm Group. Torben Duer, koncernchef för Dantherm Group, har stora förväntningar på den svenska expansionen och berättar:

– Vi ser att den svenska marknaden för bostadsventilation har stor potential. Vi har ett gott grepp om vår hemmamarknad, och vi levererar i dagsläget bostadsventilation till större delen av den europeiska marknaden via våra olika bolag, och har dessutom ett stort återförsäljarnätverk. Kunderna är allt från stora byggföretag till privata fastighetsägare.

– Vi har erfarenhet av samarbete med installatörerna, och vi deltar som sparringpartners och rådgivare vid större byggprojekt som exempelvis projektering av större lägenhetshus och renoveringar, förklarar Torben Duer.

Klarar lagstadgade bullerkrav
Ett av Dantherms senaste projekt är renovering av 838 lägenheter i ett stort bostadsområde i danska Århus, dit Dantherm har levererat de lågbullrande ventilationsanläggningarna HCV4. Specifikationerna angav att anläggningarna skulle installeras i lägenheternas kök, och det innebar strikta krav på ljudnivån som enligt den danska byggnormen BR15 inte får vara högre än 30 dB(a). För att klara kraven utvecklade Dantherm en modell som kläddes in med ljuddämpande material.

– Vi har ett beprövat koncept från den danska marknaden som vi utan förändringar kan använda även på den svenska, säger Torben Duer.