Partnerskap ska säkerställa utveckling- och produktionskompetens vid implementeringen av Clean Motions Micro Factory modell globalt i alla fabriker genom användning av digitala tvillingar.

Siemens har presenterat ett nytt partnerskap med svenska Clean Motion AB, tillverkare av elbilen Zbee. Samarbetet kommer att göra det möjligt för Clean Motion att bygga och underhålla en digital fabrik med hjälp av Siemens teknik och lösningar. Clean Motion har en global expansionsstrategi som bygger på lokal tillverkning i många mindre fabriker nära slutkunden. För att lyckas med en sådan expansion är det viktigt att säkerställa att de har en digitalt definierad produkt- och tillverkningsprocess tillsammans med en centralt kontrollerad försörjningskedja. Clean Motion tar nu nästa steg i sin digitaliseringsprocess med Siemens PLM Software för att kunna skapa digitala tvillingar av både produkten, tillverkningsprocesserna och fabrikerna.

Som en del av digitaliseringsstrategin kommer en digital mönsterfabrik att byggas med Siemens programvara för produktlivscykelhantering (PLM). Denna fabrik tillåter sedan justeringar inför införandet av nya variationer och optimering av produktionsflöden. Clean Motion kommer sedan att kunna bygga ett stort antal oberoende fysiska fabriker och hjälpa till att säkerställa att de fungerar på exakt samma sätt över hela världen genom att använda Siemens PLM Software-lösningar. De kommer att behålla och hantera den digitala tvillingspegeln i Clean Motions Digitala Mönsterfabrik. Clean Motion planerar även att distribuera Mindsphere, Siemens molnbaserade operativsystem för IoT som drivs av Amazon Web Services (AWS), för att aktivera den anslutna fabriken och skapa en sluten loop-process som övervakar och matar tillbaka produktionsdata från användning och fabrik för att ytterligare optimera Clean Motions verksamhet och process.

– Användningen av Siemens lösningar för IoT kommer att ge oss möjlighet att registrera hur produkterna produceras och används i realtid, säger Göran Folkesson, VD för Clean Motion. Med den här informationen kan vi förbättra vår befintliga affärsmodell men även utveckla nya affärsmöjligheter. Det innebär också att vi kommer att kunna samla in information om användning och tillverkning, så att vi ständigt bygger med samma höga kvalitet över hela världen.

Clean Motions affärsmodell är baserad på en central inköps- och logistikorganisation med lokala produktionsenheter som bygger, servar och tillhandahåller Zbee på olika lokala marknader. Målet är att varje mikrofabrik ska ha en årlig kapacitet på cirka 5000 fordon. Konceptet bygger på att varje mikrofabrik innehåller alla delar för hela fordonets livscykel där produktion, försäljning och eftermarknad är samlade. Clean Motion kommer att använda sig av Siemens ’NX ™ -programvara, en ledande integrerad lösning för datorstödd design och tillverkning (CAD / CAM / CAE). De kommer även att använda sig av Teamcenter®-mjukvaran, världens mest använda digitala livscykelhanteringsprogram, Simcenter ™, en robust serie av simuleringsprogram och testlösningar och Tecnomatix®, branschledande digitala tillverkningsprogramvarulösningar för att bygga och underhålla digitala tvillingar. Clean Motion kommer också att använda sig av Siemens Driftstjänster med Teamcenter i molnet, som drivs av Amazon Web Services med målet att ha en industriell helhets-mjukvarulösning i molnet.

– Vi kommer att skapa ett slutet system med ett nätverk av centralt kontrollerade produktionsenheter. Det skulle inte ha varit möjligt utan en partner som Siemens, säger Niklas Ankarkrona, styrelseordförande i Clean Motion.

– Clean Motions affärsmodell skapar en solid bas för deras digitaliseringsresa, och vår mjukvara som tillhandahålls som en driftad molntjänst på AWS kan ge den helhetslösning som behövs för deras kritiska nästa steg, säger Mats Friberg, VD, på Siemens PLM Software. Genom att samarbeta med företag som Clean Motion kan Siemens uppnå en hög nivå av innovation och realisering av denna nya teknik i kombination med redan utvecklade arbetsmetoder.

Samarbetet mellan Siemens och Clean Motion är inte begränsat till själva fabriken. Zbee bygger redan nu en virtuell produkt, och med Siemens PLMs mjukvaruportfölj kommer Clean Motion att kunna bygga en digital tvilling för produkten, processen och fabriken, vilket ger ännu större möjligheter att simulera, optimera och verifiera både produkt och produktion. Med hjälp av den digitala tvillingen kommer Clean Motion att kunna simulera fordonets hela livscykel innan den är klar.