Det verkar som om betongkonstruktionen glidit ned i havet. Undervattensrestaurangen ”Under” i södra Norge ser ut som inget annat och erbjuder gästen en makalös vy med fiskar som simmar förbi i fjorden. Det minst sagt spektakulära projektet hade flera utmaningar där FEM-Design spelade en viktig roll.

Restauranger är ofta högt placerade och bjuder gästen på en vidsträckt vy. På den sydligaste delen av Norge låter man istället gästen avnjuta måltiden under havsytan med ett stort fönster ut mot fiskar och havslivet. Det är en minst lika storslagen upplevelse. Undervattensrestaurangen ”Under” har plats för 100 gäster och invigdes 2019. För att konstruera och bygga den långsmala formen måste flera knutar lösas som satte teknik och kunskap på tuffa prov.

Havsbundna laster

 

Restaurangens till stor del nedsänkta betongform påverkas inte av vanliga vind- eller nyttolaster. Det handlar istället om helt andra krafter.

– Bara vågor och tidvatten har betydelse och det var en stor utmaning i beräkningarna, säger ingenjören Terje Raanes på det norska arkitekt- och ingenjörsföretaget Asplan Viak.

Terje är van användare av FEM-Design och har tillsammans med sina medarbetare genomfört omfattande beräkningar. Eftersom restaurangens form är så speciell kunde man inte dra nytta av kunskap inom projekt med havsanknytning som offshore eller plattformar. Det krävdes en hel del nytänkande.

– Tidvatten är en statisk last som vi tog in i FEM-Design. Men det var inte lika lätt med vågorna och i Norge finns ingen standard för vilken våglast som ska analyseras i en konstruktion.

Enorm datamängd i varje analys

Våglasterna togs fram av ett konsultföretag med specialkompetens inom marin sektor. De enorma datamängderna importerades sedan i FEM-Design med ett skript som Terje och hans medarbetare hade tagit fram. I programmet omformades våglasterna till punktlaster i konstruktionen. Huvudberäkningsfilen i FEM-Design innehöll upp emot 1200 lastkombinationer utifrån de åtta värsta vågtyper som har störst påverkan.

– En mycket komplicerad uppgift där vi lade tid på att hitta rätt arbetssätt, berättar Terje. Därefter var det enkelt att köra analyserna och ta ut resultatet på vanligt sätt. Varje analys tog ungefär sex timmar. Restaurangens yttre skal i betong göts i flera omgångar på en stor ställning. Det skedde på andra sidan havsviken där restaurangen ska placeras. Men det mest kritiska var när den färdiga betongkroppen skulle fraktas på fjorden och monteras på plats eftersom det var många faktorer som kunde spela in. På plats förankrades sedan den på ett antal pelare på havsbotten.

– Totalt krävdes fyra olika beräkningssituationer för att få fram rätt dimensioner, berättar Terje. Vi räknade på det tomma betongskalet. Vi räknade även på konstruktionen under byggandet av den, bland annat tyngdpunktsberäkningar eftersom den byggdes horisontellt. Dessutom räknade vi på den kompletta restaurangen med betongkroppen och inredning, ventilation och andra detaljer. Den fjärde beräkningen, för att transportera restaurangen till sin plats, gjordes i ett annat program.

Analys av bottenpelare och deformation

Betongkonstruktionen vilar på två horisontella och elva vertikala stålpelare, som är monterade på havsbotten. Dimensioneringen av pelarna är också utförd i FEM-Design. En annan uppgift vara att analysera när stora vågar slår över konstruktionen och hur den rör sig. Man analyserade också deformationer som kan uppkomma hos betongen. Golvet i restaurangen består av en betongplatta som vid högt tidvatten böjs upp på grund av tryck från sex meter vatten underifrån. Den deformationen klarar inte fönstret. Därför har man analyserat detta i FEM-Design och dimensionerat en fästanordning som håller bottenplattan på plats.

Projektet pågick under fem år. Under hela förloppet, från de första beräkningarna till dess att undervattensrestaurangen stod klar och invigdes 2019, löste ingenjörerna många svåra och avancerade problem med hjälp av FEM-Design. Det visar på programmets kraft och breda tillämpbarhet, såväl ovan som under havsytan.

Text: Love Janson

Bild: Kjartan Bjelland