Klimatförändringar kan bli stora i Västernorrland. Det visar en rapport som COWI har tagit fram åt Länsstyrelsen Västernorrland. Djur och växter som anpassats till norrländskt vinterklimat riskerar att slås ut.

Klimatförändringarna påverkar hela jorden, men ju längre norrut, desto större temperaturökningar kan vi förvänta oss. Västernorrland riskerar att få 2,5 grader varmare i genomsnitt år 2040, och hela 5 grader högre temperatur i slutet av seklet än under perioden 1961-1990.

– Också i Västernorrland kommer det att vara stora skillnader. Under vintern kommer det att kunna bli 7 grader varmare i slutet av seklet och väldigt mycket mer nederbörd. Vid kusten kommer det att vara uppemot 80 procent färre vinterdagar med snö – och i genomsnitt kommer snötäcket att minska med kanske så mycket som 85 procent, säger Marie Haeger-Eugensson, R&D manager på COWI.

Djurlivet riskerar att drabbas hårt

Snöbristen kan komma att innebära en stor påfrestning för delar av djurlivet.

– Medelpads landskapsdjur skogsharen har sin karaktäristiska vita vinterpäls vilken innebär ett effektivt skydd mot rovdjur i det snörika landskapet. Men saknas snön blir effekten den motsatta, säger Marie Haeger-Eugensson.

– Snöbristen riskerar också att drabba vikaresälen. Den behöver tillgång till isbelagt område under åtminstone 90 dagar för trygg uppfödning av ungar, säger Christine Achberger som är en av COWIs konsulter som ligger bakom rapporten.

Det kommer att växa bättre

Högre temperaturer innebär att växtsäsongen blir längre och startar tidigare.

– Växtsäsongen kan i slutet av seklet bli nästan två månader längre idag. Det motsvarar ungefär odlingssäsongen i Skåne de senaste åren, säger Marie Haeger-Eugensson.

När det gäller skogen kommer trädens tillväxt att öka tack vare längre växtsäsong, högre koldioxidhalt och ökat nedfall av kväve via nederbörden. Och sydliga lövträd kan komma att få större spridning i länet.

– Å andra sidan förväntas klimatförändringarna att leda till fler skogsbränder, ökad risk för torka och stormskador samt ökad risk för utbrott av trädsjukdomar och skadeinsekter. Vissa av dessa störningar kan komma att få långtgående påverkan på skogen, avslutar Christine Achberger.

Rapporten ”Klimatförändringar och effekter på naturmiljön i Västernorrland” är gjord av COWI på uppdrag av Länsstyrelsen Västernorrland och bygger på en motsvarande rapport som tagits fram av Länsstyrelsen i Norrbottens län. Rapporten sammanställer aktuell kunskap om hur ett förändrat klimat förväntas påverka Västernorrlands natur. Rapporten beskriver också vad länsstyrelsen gör och vad som går att göra, när det gäller förebygga effekten av klimatförändringar på naturen i Västernorrland.

Foto: Erik Engelro