Ny lösning för submikronoggrannhet hjälper tillverkare fyrdubbla inspektionsgenomströmning för känsliga elektroniska produkter

Högvolymsinspektion av smartphone-kameralinser förenklad med lågkraftssökning och optisk skanningskapacitet i en koordinatmätmaskin (CMM)

Hexagons division Manufacturing Intelligence har lanserat en ny koordinatmätmaskin (CMM) som övervinner gemensamma utmaningar för mätning av känsliga komponenter, så som smarttelefonkameralinsenheter, för att hjälpa tillverkare att utföra kvalitetsinspektioner upp till fyra till sex gånger snabbare än konventionella metoder med kompromisslös sub-micron noggrannhet.

Fortsatt efterfrågan på högvärdiga produkter som är exakt sammansatta av känsliga material, som smartphones och bärbar teknik, kräver att elektroniktillverkare inspekterar stora volymer bräckliga och miniatyriserade komponenter med hög precision. Till exempel kan ett plastlinsfat på en smartphone ha en deldiameter på 7 mm och toleransen till vilken de produceras kan vara så liten som 1-2 mikron. Den exakta geometriska formen på dessa komponenter är av stor betydelse eftersom feljustering skulle leda till förvrängda kamerabilder och allvarligt påverka kundernas upplevelse av produkten. För många applikationer är kvalitetsprovtagning tillräcklig, men varje del av en linsenhet måste inspekteras för att säkerställa perfekt kvalitet.

Med en första termins längdmätnoggrannhet på 0,28 mikron är Leitz PMM Gold – med ett ”P” för precision – den mest exakta mätmaskin som någonsin tillverkats av Hexagon. Med den nya maskinens optiska inspektion tar det ungefär fem minuter att inspektera ett linsfat från början till slut. Inspektionen kräver inte mänsklig ingripande utöver delarnas placering och kommer inte i kontakt med ömtåliga komponenter under mätningen. Förutom att stödja snabbare mätprocesser är dess beröringsfria prober särskilt känsliga för avvikelser i geometri, vilket kan vara avgörande för att validera kvaliteten på precisionskomponenter. Till exempel krävs upp till sju olika materiallager för att producera en enda smartkameraobjektiv, så även mindre variationer i ytkvaliteten kan drastiskt förändra resultatet.

Däremot deformerar profilometrarna som traditionellt används för inspektion av känsliga elektronikdelar som smarttelefonkameralinser, ofta komponenter under mätningen och kräver ett åtagande om 20 till 30 minuter per del för inspektion på grund av stränga krav på delpositionering. Även om det är mycket noggrant, är en ytterligare begränsning av profilometern att den endast kan användas för slutlig kvalitetskontroll, medan kontaktfri inspektion kan införas i varje monteringsfas där det krävs.

Svenja Schadek, produktchef, kommenterade: ”Som världens största CMM-leverantör har Hexagon betydande erfarenhet inom produktgrupper när det gäller att svara på tillverkarnas behov när de navigerar nya utmaningar för produktivitet och kvalitet. Genom kombinerad FoU-insats utvecklade vi en CMM som har mycket hög noggrannhet och ett mindre fotavtryck så att våra kunder kunde få de senaste konsumentprodukterna snabbare på marknaden, med större förtroende för sina tillverkningsprocesser genom att använda en noggrann inspektion med hög samplingsfrekvens.

Förmågan att enkelt växla mellan optiska och låga kraftiga taktila inspektionsverktyg är en styrka hos Leitz PMM Gold, eftersom exakt mätning av komponenter med djupa sprickor eller detaljerade funktioner kan vara svårt att uppnå utan användning av styli. Lågkraftig taktil sonderingskapacitet som tillhandahålls av den nya CMM säkerställer att känsliga ytor förblir intakta, medan en optisk sensor stöder prestanda för snabb inspektion utan att kontakta delar. CMM: s helautomatiska sensorbytessystem gör det möjligt för användare att enkelt växla mellan dessa sond- och sensorhuvuden och levererar sömlösa övergångar när de mäter en blandning av olika delfunktioner.

Leitz PMM Gold är utformad speciellt för tillverkning av extremt hög precision och är 30 procent mindre än konkurrerande maskiner, vilket sparar värdefullt golvyta. CMM: s unika funktioner är tillgängliga globalt från idag och passar också perfekt för högprecisionskontroll av precisionsväxlar för elektriska fordon, liksom andra precisionskomponenter och kalibrering av mätare och masterparts.

För mer information besök https://www.hexagonmi.com/sv-SE/products/coordinate-measuring-machines/bridge-cmms/ultra-high-accuracy-cmms/leitz-pmm-gold