Millnets molnbaserade systemlösning för projekthantering är speciellt utvecklad för konsultföretag inom byggbranschen och kan nu integreras med Hogias ekonomi- och lönesystem. Genom samarbetet kan Hogia erbjuda arkitekt-, ingenjörsbyråer och övriga konsultbolag inom byggsektorn ett heltäckande systemstöd, från rapportering av tid till uppföljning, fakturering och lönehantering.
Integrationen med Millnet Tid & Projekt ger alla som är involverade i ett projekt möjlighet att registrera sina egna projekthändelser, till exempel tidsrapportering, utlägg, traktamente och körjournal. Informationen överförs i realtid till Hogias ekonomi- och lönesystem som underlag till fakturering och lönehantering. Ett automatiserat arbetsflöde sparar tid i alla led, från projektledare till administratör och ekonom, samt bidrar till en bättre uppföljning av verksamheten.
– Hogia har utvecklat ekonomi- och lönesystem i över 30 år, tillsammans med Millnet kan vi nu erbjuda en skräddarsydd helhetslösning för konsultföretag inom branschen. Vi kan i realtid erbjuda våra kunder att ha full kontroll på sina nyckeltal samt ta bort stora delar av de manuella moment som normalt finns i administrationen. Risken för fel minimeras och företag kan ägna mer tid åt kärnverksamheten, berättar Mattias Jönegren, bolagschef på Hogia Byggsystem.
– Millnet Tid & Projekt vänder sig till konsultbolag av alla storlekar och samtliga projektdeltagare kan rapportera in aktiviteter direkt via sin mobiltelefon, surfplatta eller dator. Systemstödet är användarvänligt och lätt att komma igång med. Det finns också en inbyggd resurs- och projektplanering vilket ger projektledaren ytterligare kontroll i sina projekt, säger Magnus Nestun affärsområdeschef på Millnet AB.