Nya utgåvor nyttjar kontroll och hastighet för samarbete i konstruktionsarbetsflöden
Trimble presenterade tre nya versioner av sina programvaror för byggnadskonstruktion, tillverkning och konstruktionsteam: Tekla Structures 2018, Tekla Structural Designer 2018 och Tekla Tedds 2018. Genom sina byggbara BIM-arbetsflöden erbjuder lösningarna ökad kontroll och förbättrad dokumentation för intressenter inom konstruktionsstål, prefabricerad- och platsgjuten betong för konstruktion, projektering och tillverkning för entreprenörer och konstruktörer.
– Vi utvecklar programvarulösningar som ökar synergin i våra kunders dagliga arbete, säger Ville Rousu, ansvarig för Tekla-programvaruutvecklingen på Trimble. Trimbles fokus på utveckling av teknik genom hela strukturella BIM-arbetsflödet, från design till tillverkning och konstruktion, gör att vi kan erbjuda ett BIM-verktyg som bidrar till utvecklingen inom bygg- och konstruktionsbranschen.
Tekla Structures 2018 erbjuder snabbare processer för 3D-modellering, bättre kontroll av ändringar, snabbare och enklare framställning av ritningar samt effektivitetsvinster i arbetsflödet. Den nya versionen stöder också punktmoln vilket möjliggör koordinerade, byggbara konstruktioner som passar sömlöst i tidigare konstruktioner. Förbättringarna i ritningarna omfattar snabbare och lättare framställning av ritningar samt snabbare granskning och tillägg av innehåll. Det samordnade arbetsflödet från konstruktion och analys till projektering och tillverkning är smidigare än någonsin, oberoende vilket konstruktionsmaterial man jobbar med.
Tekla Structural Designer 2018 erbjuder nya egenskaper och förbättringar som fokuserar på produktivitet inom arbetsflödet för konstruktionsdesign. Till exempel kan det nya, noggranna icke-linjära bjälklagsverktyget automatisera belastningssimulationer i konstruktionen och därmed hjälpa spara tid i teknisk projektering. Förbättrade analysalternativ för både betong och stål ger större kontroll och snabbare analyser. Den nya versionen stöder också svenska, norska och finska tillägg till Eurocode.
Tekla Tedds 2018 presenterar ett urval av nya beräkningar som märkbart kommer att öka produktiviteten för civilingenjörer och konstruktörer. I den lättanvända programvaran finns ett kvalitetssäkrat bibliotek med beräkningar som följer normer och kan visas för en enkel granskning och verifiering. 
En växande byggbransch håller tillsammans med myndigheter och ägare på att välkomna BIM-teknik och BIM-processer i hela världen. Projekt runt om i världen, från bostäder och broar till fabriker och skyskrapor, använder Trimbles strukturella BIM-lösningar.
Förutom de tre nya programvarulösningarna, lanserar Trimble också Tekla Developer Center. Den nya online-baserade knutpunkten för all Tekla Open API-information stöder communityn för programutvecklare, främjar deras möjligheter att dra nytta av Tekla Structures anpassningsbarhet och påvisar den öppna inställningen till BIM och byggsamarbete.