PLM Group har just sålt sin första HP Jet Fusion 4200 till Digital Mechanics i Västerås. Maskinen har den allra senaste SLStekniken för både prototyp- och serietillverkning av 3D-detaljer i högsta kvalitet, även i stora volymer.

Digital Mechanics installerar nu sin nya SLS-maskin, som tas i drift för full produktion i oktober. Det är en revolutionerande 3D-skrivare som ger starkare och mer exakta detaljer även i stora serier, dessutom snabbare och billigare än med tidigare maskiner.
– Kort sagt, en ny teknisk helhetslösning som kommer att förenkla många företags utvecklings- och produktionsprocesser på ett betydande sätt, säger Anders Sjöberg, marknadschef på Digital Mechanics i Västerås. Vår nya verktygslösa tillverkningsteknik ger både oss och våra kunder mer flexibel produktion och ökad konkurrenskraft. Korta och ryckiga serier är vanliga hos många tillverkningsföretag. Maskintillverkare kan ofta behöva förändra sina komponenter och snabbt få fram nya prototyper och detaljer. Samtidigt är det viktig att kunna producera komplexa, måttexakta detaljer. Den nya SLS-tekniken möter extremt höga krav på exakthet och snabb prototyp- och serietillverkning.
– Vi har köpt HP-skrivaren från PLM Group och gjort noggranna förberedelser inför investeringen. PLM group är en viktig strategisk partner för oss när vi utvecklar vår verksamhet med ny teknik, säger Anders.
– Den nya Multi Jet Fusion-tekniken är en vidareutveckling av traditionell SLS. Maskinen är nu den främsta på marknaden för serieproduktion med 3D-skrivarteknik. Den ger snabbare, högre repeterbar kvalitet och mycket exakta och formriktiga detaljer.
Intresset för snabb effektiv digital produktion ökar stadigt bland svenska och internationella tillverkningsföretag.
– Med vårt koncept ”3D Production With Brains” kommer företagen att kunna hitta nya tjänster och flöden och digitalisera stora delar av sin produktion. Med vår splitter nya teknik, breda erfarenhet och djupa kunskaper inom 3D-printning kan vi öka våra kunders konkurrenskraft på ett avgörande sätt.

Digital Mechanics är en ledande innovatör inom smart additiv 3D-produktion. Som vana problemlösare erbjuder vi kunder inom tillverkningsindustrin tillgång till vår digitala fabrik för snabb produktion av komplexa detaljer i plast och metall. Målet är att våra kunder ska bli effektivare i sin egen tillverkning. Vi strävar alltid efter långsiktiga kundrelationer för bästa möjliga kvalitet och leveransprecision. Vi har en global leveranskapacitet och ambitionen är att bli en världsomspännande leverantör av smart digital produktion.