UAS, Unmanned Aerial Systems, obemannat flygplan för ortofoto och digitala markmodeller

Med hjälp av ny teknik så kan man idag enkelt ta fram ortofoton samt digitala markmodeller, dessa modeller kan användas för kontroller eller beräkning av mängder med mera. I listan till höger ses en del exempel på användningsområden. Eftersom vi använder obemannat flygplan och helikopter så kan vi flyga på ställen där det inte skulle vara möjligt att flyga med helikopter eller flygplan, dessutom till en bråkdel av priset. 
Motala Mättjänst, som numera heter Mitta Mättjänst AB, har opererat planet sedan i april 2013. Man har dessutom kompletterat med en Octokopter, en typ av helikopter. 
Företaget har bland annat gjort översiktsbilder till kyrkogårdar, informationstavlor, markmodeller, mätt in deponier för volymberäkningar, detsamma gällande torvanläggningar, flis, grus och bergtäkter, ortofoton över samhällen och över vattendrag. 
– Vi planerar flygrutten i ett program som styr autopiloten, berättar Tomas Knutsson. Förutom start och landning sker all navigering av planet i luften med hjälp av autopiloten.
Det batteridrivna planet flyger på 120 meters höjd och kontrolleras från marken. Kameran tar bilder med minst 75 procents överlapp vilket är nödvändigt för att man ska kunna bygga 3D-modeller. Det är inte bara flygningen som sker med automatik, det gäller även tagningen av bilderna.
– GPS:en räknar ut hur tätt bilderna ska tas beroende på flyghöjd och kamerans brännvidd och skickar en signal till kameran när tagningen ska ske. Kameran, autopiloten och GPS:en kommunicerar kontinuerligt.
Man har 55 minuters flygtid på sig att utföra fotograferingarna, vilket betyder att man brukar täcka in ett område på ungefär 150 hektar. Planet klarar vindar upp till 15 sekundmeter men det ger en skakig flygfärd och därför har man satt en gräns på 10 sekundmeter för att inte äventyra bildkvaliteten. Planets position i luften mäts: dess altitud, longitud och latitud samt dess olika vinklar i förhållande till marken rapporteras in för varje bild som tas.
För att få referenser används ett tiotal olika markstödspunkter. Det kan vara brunnar eller trafikmärken i en bebyggelse. Eftersom terrängen ofta saknar referenspunkter med skarpa kanter läggs vita kvadrater ut i landskapet som indikatorer.

Volymberäkning


Resultatet av att använda UAS och ortofoto vid volymberäkningar av t ex deponier, bergtäkter, torvanläggningar ger en mycket högre noggrannhet jämför med traditionell markinmätning med GPS. Noggrannheten på själva koordinaten blir inte bättre men man får en otrolig större mängd punkter på samma yta samt att de punkter man mäter med traditionell markinmätning bygger på raka plan mellan varje mätpunkt. Detta resulterar i att volymen blir mer noggrant uträknad. 
För t ex Åtvidabergs kommun har man genomfört ett uppdrag. Det gällde en deponi som täcks med massor. I en modell fastställde man deponins slutgiltiga höjd och form. För att avgöra mängden massor som man behövde för att nå den tänkta modellens dimensioner ville man göra en mängdberäkning. För att få nödvändiga höjddata och annan data flög planet över området och tog bilder. Man mätte in markstödspunkter och en triangelmodell togs fram. Flygmetoden förenklar inhämtningen av data.
– Att skicka upp ett flygplan över ett område och ta bilder med mycket hög noggrannhet ger en betydligt större informationsmängd än att gå runt i landskapet och göra inmätningar med en GPS. Denna teknik ger en extremt bra kvalitet.
Man kan även leverera 3D-visulisering där man kan röra sig runt i Ortofotot.

Love Janson/Mitta Mättjänst AB