Efterfrågan på stål har aldrig varit större än nu. Samtidigt står stålbranschen inför flera utmaningar både över tid och under det kommande året. Ovako möter detta med ett tydligt fokus på hållbarhet och en betryggande närhet till kunderna.

Den som vill ta temperaturen på svensk stålindustri just nu ska inte enbart kolla siffrorna på börsen. I stället ska temperaturen tas på orderböckerna ute bland företagen. Och där är den hög.

– Jag har sällan sett en så snabb och oväntad ökning av marknadsläget som nu och det spås bara öka under 2021, säger Jukka Kivelö, General Manager, Sales Unit Scandinavia, Ovako.

Men så såg det inte riktigt ut under våren 2020. Precis som för samhället i övrigt överraskades Ovako – och hela stålindustrin – av coronapandemin. Orderingången sjönk drastisk under de två första kvartalen och när sommaren gjorde sitt intåg såg det riktigt tufft ut.

Just då var det inget som tydde på något annat än en riktigt jobbig avslutning på 2020.

– Men efter semestern kom Kina i gång och satte fart på hela marknaden. Även om Kina är världens största stålproducent efterfrågade de mer stål. Så från Q4 2020 har det varit en otroligt stor efterfrågan på stål, säger Jukka Kivelö.

Globala inköp har blivit mer lokala

En efterfrågan som märks av även i Sverige. Jukka Kivelö berättar att orderingången för Ovako har varit explosionsartad sedan hösten 2020 och att det faktiskt är svårt att hänga med i tempot.

– Det är positivt att det drar i gång och att vi kan börja anställa igen. Jag ser en ljus framtid för en tuff bransch, säger han.

Men – jo, det finns ett stort men – den ökade efterfrågan gör också att leveranstiderna ökar. Visst, Ovako har börjat anställa igen efter 2019 och 2020 års permitteringar, men eftersom de främst finns på små bruksorter i Sverige är det svårt att hitta arbetskraft.

– Det finns miljoner utmaningar, just nu är det att hinna med att anpassa produktionen efter det som händer på marknaden. En annan mer långsiktig utmaning är logistiken hos våra kunder. Tittar vi på Norden ser vi att inköpen i allt högre grad blir mera lokala i stället för globala. Bristen på bl.a. halvledare och stoppet i Suez-kanalen har gjort att stora företag är mycket mer tveksamma att handla från någon långt ifrån dem själva. Där kan Ovako bidra eftersom vi har alla våra bruk i Sverige och Finland, säger Jukka Kivelö.

Lägst koldioxidutsläpp i världen

Ovako är världsledande tillverkare av specialstål och kunderna finns främst inom kullager-, tillverknings- och transportindustrin. Allt stål som Ovako producerar består av återvunnet stålskrot från Norden och enbart fossilfri el används vid tillverkningen.

– Stålindustrin är världens största bov när det gäller koldioxidutsläpp. Men köper man från Ovako får man skrotbaserad stål som är tillverkad av Nordisk el. Det enklaste sättet för en kund att komma ner i sin koldioxidförbrukning är att handla från oss, säger Jukka Kivelö.

Det är så deras kommunikation ser ut. Det är så deras budskap till kunderna låter när de ställer ut på Elmia Subcontractor. Genom att använda återvunnet skrot och nordisk fossilfri el är Ovakos koldioxidutsläpp ca. 80 procent lägre än det globala genomsnittet bland världens stålproducenter.

Och de vill hjälpa sina kunder med att förstå hur klimatavtrycket påverkar hela värdekedjan.

– De som använder stål i sina produkter har oftast själva ett lägre koldioxidutsläpp än ståltillverkaren . Därför vill vi att våra kunder först och främst ska titta på var råmaterialet kommer ifrån. Därefter måste de självklart även ha koll på sina egna utsläpp. Här går vi i bräschen och tar ett stort ansvar från vår sida. Så pass stort ansvar att stora svenska industrier frågar oss om hur de ska mäta utsläppen från andra ståltillverkare, säger Jukka Kivelö.

Framtidsbransch med kompetensutmaningar

Det finns en annan långsiktig utmaning. En utmaning som knappast är unik för stålindustrin men som är högst aktuell just nu när efterfrågan på stål når rekordhöjder. Det handlar så klart om kompetensutveckling och mer specifikt att få fler att läsa teknik och metallurgi.

En sak är i alla fall säker, Jukka Kivelö ser stålindustrin som en framtidsbransch.

– Vi har varit, och är, en stor bransch i Sverige. Fortfarande är malm, skog och stål mycket viktiga för svensk export. Det vill säga basindustrin. Men det glöms bort lite eftersom börsvärdena inte alltid är så höga. Men så är det, basindustrin är otroligt stark, säger han.

På så många sätt möter Ovako utmaningarna kring kompetens, hållbarhet och logistik på Elmia Subcontractor. Genom nyheter i montern och föreläsningar till kunderna sprider de budskapet om att även stål kan vara hållbart.

Dessutom ser Ovako en möjlighet att även lyfta stålbranschen i stort för alla besökare.

– Vi är den enda ståltillverkaren i Norden med den här typen av produkter och det är på Elmia Subcontractor som vi vill visa vad vi har att erbjuda. Men vi är där inte bara för att träffa kunder, utan även för att träffa elever och ungdomar, de är ju våra framtida potentiella kollegor och kunder. Det är också ett viktigt möte, säger stålmannen från Ovako.