Hur ska navigationsutrustning konstrueras för att robotar ska fungera optimalt utomhus, oavsett väder eller tid på dygnet? Örebroforskaren Stephanie Lowry har fått 3,9 miljoner från Vetenskapsrådet för att bidra med kunskap om hur kameror och sensorer kan hjälpa robotar att uppfatta förändringar i miljön.

Med dagens teknik kan robotar hantera förändringar som sker över tid i en inomhusmiljö. Men samma teknik fungerar inte för miljöer utomhus – då robotar exempelvis måste anpassa sig till både dag och natt samt olika årstider.

– Målet för detta projekt är att hjälpa robotar att uppfatta sin omgivning, även i en miljö som förändras. De ska också kunna jämföra denna bild med minnet av hur andra platser ser ut, allt för att kunna fatta beslut om var de befinner sig, säger Stephanie Lowry, AI-forskare vid Örebro universitet.

Tolka förändringar i miljöer

Hon kommer att utrusta robotar med kameror, GPS och andra typer av sensorer och låta dem vistas utomhus i dagar, veckor och månader. Det är de bilderna robotar sedan ska använda för att lära sig hur en omgivning sannolikt förändrar sig.  

– Det kan handla om snö på vintern och att de glödande ljuskloten i mörkret är gatlyktor. Om roboten lär sig tolka dessa förändringar kan den urskilja vad som förmodligen förändras i en miljö och vad som förmodligen förblir oförändrat, säger Stephanie Lowry.

Roboten ska också kunna räkna ut hur en plats kommer att se ut vid ett senare tillfälle och skilja mellan relevant och betydelselös information. På så sätt skapar den en mer korrekt uppfattning om var den befinner sig och kan agera därefter.  

– Resultaten av projektet kommer att bidra med kunskap om hur navigationsutrustning till robotar ska konstrueras för att klara långa tider utomhus, dag som natt, regn som solsken och under alla årstider.