Lösning: Effektiv informationshantering från projekt till förvaltning med BIMeye och FM Access

Botkyrkabyggen har som fastighetsägare stora krävande Rot-projekt framför sig. Under en tioårsperiod ska man genomföra renoveringar av runt 8000 lägenheter. Dokumentationen av befintliga byggnader har varit eftersatt och när man inom Botkyrkabyggen har tittat på hur man ska bedriva kommande byggprojekt, så är just informationen om byggnaderna något man vill förbättra. 
 
Förutom att förbättra ordning och reda på befintliga handlingar och underlag, där det grafiska dokumentationssystemet Hyperdoc/FM Access har implementerats, har man också identifierat ett behov av att höja nivån vad gäller vilken information som behöver finnas tillgänglig för att på ett effektivt sätt kunna genomföra drift- och underhåll av sina byggnader. 

För att säkerställa måttriktiga modeller för ombyggnad använder Botkyrkabyggen 3D laserscanning som dokumentation och som underlag för modellering av byggnadens grundgeometrier.

Metoderna för att projekterande konsulter och entreprenörer ska kunna arbeta med och hantera den informationsmängd som Botkyrkabyggen vill, baseras på den moderna molnbaserade tjänsten BIMeye. I andra sammanhang har BIMeye ökat effektiviteten med upp till 50 % när den har använts som plattform för informationshantering kring uppfyllande av leveransspecifikationer. 
 
Den framtagna leveransspecifikationen appliceras till mallar för de projekteringsverktyg som används i projekten hos Botkyrkabyggen samt i BIMeys databas. På så sätt får projektörer och entreprenörer en gemensam plattform vilket underlättar samarbetet och bidrar till att Botkyrkabyggens informationskrav uppnås på ett effektivt sätt.

– Genom att ta ett helhetsgrepp om vår egen informationsprocess har vi som huvudmål att effektivisera vår förvaltningsprocess, vilken också är vår kärnverksamhet, men även att effektivisera processerna för projektgenomförandet. Eftersom vi i dagsläget redan samarbetar med Symetri gällande dokumentations- och ritningssystem känns det naturligt att utöka med BIMeye för att få en enad helhetssyn av vårt BIM- och digitaliseringsarbete, säger Mathias Berglin på Botkyrkabyggen.
– Att Botkyrkabyggen valt oss på Symetri som partner för att effektivisera informationsflödet till sin förvaltningsprocess ser vi som ett kvitto på vår kompetens och på att våra lösningar tillför ett mervärde. Avtalet med Botkyrkabyggen är ett av flera intressanta uppdrag som vi fått inom just det här området under de senaste månaderna, säger Pål Janson på Symetri.