Användarna av GOM-system blir allt fler och vi kommer framöver därför att även ha schemalagda kurser. Cascade har därför lagt upp ett schema för kurser i GOM-system enligt nedan för våren 2023. GOM har under 2018 skapat ett utbildningskoncept där all utbildning i GOMs system följer samma riktlinjer över hela världen. Cascade certifierade sig under 2018 för dessa utbildningar.
Välkommen.

Plats för kurserna: Cascades kontor, Metangatan 3, Mölndal. Alternativt är någon av kurserna online, se nedan

Kurstid: 9.00 – 16.00, lunch ingår

Pris: 2.900 SEK/dag för GOM Inspect. 4.400 SEK/dag för resterande kurser.

Prisreduktion: De kunder som har supportkontrakt erhåller 20% prisreduktion på alla utbildningar och kurser.

Anmälan: Anmälan av kurs görs till kurs@cascade.se . Eventuell avbokning av kurs går bra fram till en vecka före kursstart. Avbokningar inom en vecka från kursstart debiteras med 50% av kursens pris. Vid få anmälda kan kurs eventuellt flyttas framåt.

ATOS Scanning: Grundkurs i 3D-scanning med ATOS – 2 dagar

21-22 februari och 3-4 april

GOM Inspection Professional: Grundkurs i inspektion/rapportskapande – 3 dagar

28 februari – 2 mars och 9-11 maj

Mätning med TRITOP: Grundkurs i TRITOP – 1 dag

21 mars

TRITOP Inspektion: Inspektion av TRITOP data – 2 dagar

22-23 mars

Kurs i ScanBox Automation – 3 dagar

7-9 mars och 23-25 maj

ARAMIS Acquisition: Grundutbildning i ARAMIS – 2 dagar

14-15 mars

Correlate Inspektion: Kurs i hantering av ARAMIS-data – 2 dagar

16-17 mars

Vi kan naturligtvis även hålla utbildningar på plats hos kund. Återkom gärna med önskemål i detta fall till kurs@cascade.se eller till något av Cascades kontor.