Behöver man få ordning på sina filer för att styra upp sina processer så är PLM systemet (Product Lifecycle Management) ett måste. PLM är ett brett begrepp som används i en mängd olika sammanhang. Från ett enkelt system som håller ordning på filer och förändringar till mera komplexa uppgifter såsom CMII (Configuration & Change Management), APQP (Advanced Product Quality Planning), PDM (Product Data Management), NPI (gemensam produktutveckling och nya produkter introduktion), Engineering to Order, lean produktutveckling, kvalitetskontroll, integration av olika CAD-program, osv.

Amerikanska Aras Corporation har utvecklat ett flexibelt och komplett PLM system med fri öppen ”Enterprise Open Source” till alla lösninger i systemet. Programmet är baserat på Microsoft .NET (C#), Framework, SQL Server, HTML, XML och Java.

Avancerad open-source affärsmodell
Fördelen med fri öppen källkod är att lösningen kan utvecklas i samarbete och delas med andra användare. Aras tar in intäkter genom frivillig subscription på liknande sätt som Linux och Red Hat samt genom en rad olika tjänster – ifall kunderna efterfrågar dessa. Användarna kan ladda dokumentation och även gå olika kurser för att bekanta sig närmare med produkten.

Konsultföretaget Minerva, specialiserad på PLM och ERP, representerar Aras i Norden som den ende certifierade partner. Företaget fungerar som oberoende affärskonsult med huvudkontor i Danmark och Sverige samt i UK, Frankrike, Nederländerna och i Kalifornien.

Leon Lauritsen på Minerva i Danmark berättar att de hittills genomfört över 50 implementationer. Aras Innovator, som deras huvudprodukt heter, passar de flesta företag, från ett 10-tal anställda till flera tusen. Senast har till exempel biltillverkaren GM för sina 50 000 användare valt Aras Innovator PLM och Minerva är huvudleverantör till på Airbus implementation med 30 000 användare

– Hur man går vidare efter att man har hämtat och installerat Aras Innovator beror på IT-kompetensen som finns inom det egna företaget, förklarar Leon Lauritsen och fortsätter:

– Aras är ett fullt anpassningsbart s.k. ”out-of-the-box” system. Ett mindre företag kan komma långt med det utan några stora anpassningar. Andra kan kontakta oss på Minerva. Vi har flera färdiga implementeringspaket, lätt anpassningsbara till de egna behoven. Man kan också välja en kombination där man gör allt själv under den första initiala implementeringsfasen för att senare ta in hjälp för att finslipa det hela. Spännvidden kan vara stor, från ”Do it yourself” till att anlita konsulter som ska ta hand om hela implementeringen.

– Vi märker att intresset för Aras Innovator ökar. De företag som använder äldre PLM system typ PTC Winchild, Siemens Teamcenter, eller 3ds Enovia börjar undersöka hur de ska kunna konvertera till Aras. Mycket beror på att de äldre PLM systemen inte är tillräckligt flexibla och är mycket dyra att behålla och uppgradera. Många vill ha ett nytt PLM system som är enklare att administrera. Man vill också slippa underhålla de äldre systemen för de kostar för mycket både att uppgradera och för att hålla ”up to date”.

– En unik egenskap är att Aras uppgraderas utan kostnad och som inkluderar anpassning, ”customization”, om användaren betalar så kallad subscription. Den frivilliga subscription täcker tillägg av nya produktivitetsverktyg, support, hot line, bug fixes, utbildning och uppgraderingar.

– Användarna har möjlighet att utveckla egna lösningar som även andra kan använda sig av – ett slags ”community development” och får på så sätt tillgång till moduler som andra företag har skapat, förklarar avslutningsvis Leon Lauritsen.

Mer om Aras Innovator och Minerva finns på www.aras.com och www.minerva-plm.com. Tillägg och lösningar till Aras Innovator kan laddas ner utan kostnad från exempelvis www.aras.com/communityprojects.

Av Franz Smidek