Inovitas är ett företag från Schweiz som har funnits sedan 2010, antal anställda är 50 personer. Företaget arbetar inom avancerad insamling av gatubilder. Företaget har egna bilar och egen mjukvara Infra3D för detta ändamål.
Under 2015 startades verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Bilarna  är placerade i Göteborg och därifrån betjänas den nordiska marknaden. Produkten är unik inom gatubilder då man använder både 360 panorama kamera plus 6 st stereo kameror monterade på bilarna, detta ger en unik upplösning och precision. Enligt Inovitas kan tekniken inte jämföras vad gäller noggrannhet,  med enbart panorama installation. Bildtätheten är på 2 meter och inte 5 meter. Detta innebär en mycket stor skillnad i både noggrannhet och bildkvalitet. Även mark lidar scannar är monterade på bilarna.
Detta sammantaget ger en noggrannhet i mätning ner till 1 cm.

Den egen utvecklade mjukvara uppdateras hela tiden .
Egen ingenjörsavdelning gör kundanpassningar och skräddarsydda lösningar. Avdelningen kan även göra analyser och inventering av vägbanans kvalitet, utföra många olika tjänster typ inmätning/inventering av vägtrafikmärken, identifiering av vägmärken, dikesbrunnar, belysningsstolpar,  bommar, grindar mm.
Att scanna vägens beläggning kan ge status på vägen, klassificering av data med olika färger som läggs in på typ vägstatus.
Inmätning av väglinjer, vägnät i plan, bro/tunnel, farthinder, GCM-passage, höjdhinder upp till 4,5 m, korsning, slitlager vägbredd, väghinder.
Produkten är Cloud-baserad, men går även att installera lokalt.
Som kund får man 24 timmars support.
Det finns även speciella fordon för cykel och gångvägar ”4WD Quad” med
mycket hög precision och som kan köras även på spår för järnväg och spårvagn.
Mjukvaran är uppdelad i 3 olika program: för stad, väg och spår.
Inovitas  finns i 9 länder i Europa och 2-3 länder tillkommer varje år.
I Sverige finns både försäljning, projektledning, support och fordon för inhämtning av information, inga mellanhänder utan kunden arbetar direkt med Inovitas team. Totalt kör vi ca 30 000 KM/år i Europa.
Innan en insamling påbörjas sker konfiguration av kamerorna och utrustningen till gällande GEO referenskoordinater, därefter sker kalibrering av fordonet.
Denna kalibrering utvärderas. Så länge denna kalibrering inte är korrekt till 100%, så påbörjas inte insamlingen.