Den 6 oktober samlar vi företag, forskare och myndigheter för att diskutera hur vi tillsammans kan göra industrin smartare och mer hållbar. Utgångspunkten är begreppet IndTech – teknologi på fabriksgolvet – där befintliga automations- och it-system förstärks med intelligenta, digitala funktioner. Det blir en kostnadsfri digital konferens som samorganiseras av PiiA, Svenska Mässan, Automation Region och Smart Industri. Konferensprogrammet är nu publicerat i sin helhet på www.automationsummit.se. Den övergripande strukturen ser ut så här:

  • Vad vet vi om framtiden? – inramning och spaning
  • Dela med dig av din vision – industriledare om framtidens industri
  • Digital mognad – exempel från processindustrin och gruppdiskussioner
  • Scenarioplanering för industrin – exempel från processindustrin och gruppdiskussioner
  • Panel och summering – hur går vi vidare?

Som utgångspunkt för gruppdiskussionerna får vi ta del av ett antal inspirerande projektexempel från processindustrin:

DigiTwin – ett av delprojekten inom den Digitala stambanan där syftet är att bygga digitala motsvarigheter av fabriker och maskiner.

Smart Steel – en plattform för informationsutbyte längs stålets värdekedja som möjliggör materialspårbarhet och ökad effektivitet.

Flexibel läkemedelsproduktion – utveckling av teknik för att bygga fabriker i labbskala med automatiskt styrsystem.

Integrerad smart testmiljö för gruvindustrin – en testbädd för ny teknik som möjliggör säkrare arbetsplatser och effektivare gruvdrift.

När etablerade företag och offentliga organisationer möter innovativa startupbolag kan stora behov omvandlas till ännu större utvecklingsmöjligheter. Den 7 oktober, dagen efter konferensen, arrangerar Ignite Sweden en digital matchmaking där du har möjlighet att möta Sveriges mest innovativa startupbolag. Potentiella samarbeten kan till exempel handla om att lösa ett befintligt problem på ett nytt sätt, eller att tillsammans utveckla nya produkter och tjänster.