Laserscanning av byggnader har hittills använts främst för att få fram exakta ritningar för äldre byggnader inför exempelvis ombyggnader. Tekniken börjar nu få sitt genombrott även för nybyggda objekt.

 

Astacus, en av Nordens största leverantörer av laserscanningstjänster, har fått i uppdrag av Peab att i Lambohov, som ligger i Linköping, mäta upp ett sjuttiotal nybyggda lägenheter. Peab är ett av de första byggföretagen som har börjat med den exakta mätningen av nybyggda objekt.

– Hyran och även priset för en lägenhet baseras på dess storlek. Det gör att vi med mätningen kan, för de som ska hyra eller köpa en bostad, garantera att bostaden har en viss storlek, berättar projektutvecklingschef, Carl-Magnus Larsson.

– Vår erfarenhet visar att det är betydelsefullt att hålla reda på vad en lägenhet storleken blir i verkligheten. Ritningen är en sak, men det kan hända mycket när man bygger. En form kan bli två centimeter för tjock, ett schakt kan komma två centimeter fel och då kan en lägenhet som borde vara på 53 vara en kvadratmeter mindre.

Peab, som är en av de största bostadsutvecklarna i landet strävar inte bara efter att bygga miljöanpassat och energisnålt utan är också måna om att uppgifterna man lämnar är riktiga. Laserscanning är en viktig bit i detta pussel.

– Exakt uppmätning av ytor ger oss en viss trygghet. Vi vet att vi har rätt pris per kvadratmeter. Skulle våra uppgifter inte stämma med hyreskontraktet så kan en lägenhetsinnehavare längre fram överklaga och framföra ersättningskrav.

En fördel med mätningen är att processen går fort och att vi i efterhand kan verifiera att siffrorna stämmer. Det handlar inte bara om att kontrollera om köpeskillingen som baseras på kvadratmeterpriset stämmer utan också om affären som helhet. Vi slipper helt enkelt en del osäkra moment i projektet.

Vad är det som driver utvecklingen?

Astacus har kraftigt kunnat reducera prisnivån på laserscanning, säger Carl-Magnus Larsson. Lägre pris öppnar möjligheter för att den här typen av tämligen självklara scanningstjänster. Mätningen är viktig både för hyresrätter och för bostadsrätter.

– Vi lever i en kostnadsstyrd värld där det ofta handlar om väldigt små marginaler. I extrema fall kan det vara fråga om några få kvadrat för att ett projekt överhuvudtaget ska kunna genomföras. Utvecklingen går mot att vi helt enkelt måste vara mer noggranna och säkerställa att vi har rätt ingångsvärden, konstaterar Carl-Magnus Larsson.

Franz Smidek