UNICARRIERS är ett företag som arbetar med flexibla transportlösningar i form av bland annat truckar som används i lager och för logistik. På deras truckfabrik i Mölnycke strax utanför Göteborg uppstod ett nytt mätbehov där de ville öka kvaliteten på de truckar som produceras. De ville bli bättre på att kvalitetssäkra delar från underleverantörer samt kontrollmäta olika detaljer. Då den tidigare teknologin hade gått ur tiden var de intresserade att förutsättningslöst titta på nya alternativ.

Rebecka Tegnander på UNICARRIERS som ansvarar för leverantörskvalitet kom då i kontakt med Anders Carlström som är 3D mättekniker på MLT maskin och laserteknik. Han presenterade de produkter MLT erbjuder inom 3D och kort därefter kom han ut och genomförde en demonstration på plats för att visa vad 3D-teknologin kunde bidra med i deras kvalitetskontroll. Där och då sattes inga planer i verket men kort efter demonstrationen uppstod ett behov av att byta ut deras ursprungliga mätarm. Sagt och gjort byttes både hård och mjukvara ut till Creaforms HandyPROBE mätarm och Polyworks programmet. Detta kombinerades även med utbildning och support från MLT för att göra övergången mellan systemen smidig.

Eftersom UNICARRIERS hade siktet ställt framåt var de även förutseende med att anställa en egen mättekniker som ska arbeta med 3D mätning framöver. Under hela tidens gång har Anders funnits som stöd och tillgänglig för vidareutbildning av den nya resurs UNICARRIERS anställt.

Rebecka säger,

– Vi har verkligen uppskattat att Anders för att han har snabbt kunnat sätta sig in i vår situation och vid mer komplexa uppdrag så diskuteras det en hel del innan resultatet är klart. Vi är väldigt nöjda över resultaten.     

Resultaten av denna satsning berättar Rebecka är många men sammantaget konstateras att kvaliteten på det som lämnar fabriken nu är bättre. Det är nu också lättare att mäta och rapportera så att uppdragsgivaren får bättre förståelse av resultaten.

– Alla enskilda mätuppdrag ger en förbättring så länge vi följer upp dem. T.ex. om vi reklamerar till en leverantör med ett bra mätunderlag så blir nästa leverans rätt eller bättre, alternativt att man kan korrigera en intern svetsfixtur på rätt ställe tack vare mätdata.

 I framtiden siktar de på att deras satsning på ny personal och utrustning ska ge en mer flexibel situation och att kvalitetsteknikerna kan göra repeterade mätningar av redan programmerade uppdrag för att ytterligare stärka kvalitetsarbetet.

MLT tackar för förtroendet och hoppas på fler framtida samarbeten!