MMD, licenspartner för varumärket Philips bildskärmar, förvärvade i december hållbarhetscertifieringen TCO Certified generation 9 för sitt sortiment av hållbara produkter. Som en av de första tillverkare att få certifieringen, har Philips ett rekordantal på 64 certifierade skärmar på marknaden vid lanseringsdagen.

Mer än bara en miljömärkning

TCO Certified identifierar problem och säkerställer att branscher vidtar fler hållbarhetsåtgärder. Det inkluderar ett omfattande system av ständigt uppdaterade kriterier, oberoende verifiering och ett strukturerat system för kontinuerlig utveckling, detta för att driva verklig och varaktig förändring. 

Mer omfattande miljömässiga och sociala kriterier under hela livscykeln

För att berättigas den nya TCO Certified Generation 9 måste produkter uppfylla ännu tuffare kriterium i flera olika kategorier samt balansera produktens prestanda med energieffektivitet. Data från fler än 40 hållbarhetsindikatorer för prestanda samlas in och verifieras av oberoende experter.

Hållbarhet på nästa nivå

Två av de viktigaste gröna funktionerna hos Philips skärmar finns i de flesta av produkterna. PowerSensor som sparar upp till 70% energi genom att minska ljusstyrkan när användaren är frånvarande samt LightSensor som justerar ljusstyrkan efter omgivningen. Modeller som Philips 242B1G och Philips 272B1G är två av världens mest energieffektiva skärmar som levererar en ny nivå av energibesparing, utan att tumma på produktivitet.

 Kraften att ge tillbaka

MMD har med Philips bildskärmar aktivt arbetat för en transparent och etisk process. Förutom att öka medvetenheten samt hjälpa användare att minimera sin energikonsumtion och göra hållbara val, arbetar MMD aktivt med att implementera och arbeta mot FN:s hållbarhetsmål där det kan göras störst skillnad.