Tätt samarbete med ortens näringsliv ledstjärna för ABB Industrigymnasium

– Vi vill utbilda entreprenörer som kan ta fram produkter och vägen dit går via ett tätt samarbete med ortens näringsliv och med Ung Företagsamhet, säger Thomas Waldén på ABB Industrigymnasium i Västerås.

Som ansvarig för styrteknik, konstruktion, CAD och projektarbete på skolan tycker han att grundkunskap i CAD är viktigt.

– Inom konstruktion och produktutveckling använder vi SolidWorks och inom elektronikprogrammet, som är störst på skolan, arbetar vi i 2D med krets- och symbolscheman, i DVG Editor och MultiSim, ett simuleringsprogram för elektronikkretsar.

Västerås är en industristad med gamla anor och det finns nog ingen stad i Sverige som har lika många ingenjörer i förhållande till folkmängden. Det ger skolan många teknikföretag att samarbeta med och nätverk som ger studenterna praktikplatser och kanske framtida arbete.

– Vi har exempelvis ett fast samarbete med Digital Mechanics. Där gör studenterna 3D-utskrifter av sina SW-filer för att ta reda på om de konstruktioner och produktidéer som man tänkte sig när man satt och ritade håller en tillräckligt hög standard. Andra stora industrier som vi samarbetar med är ABB, Bombardier och Westinghouse.

Funderar man på att starta eget kan man prova på detta inom ramen för Ung Företagsamhet. I samarbete med lärare och olika företag kan man starta eget i liten skala och få ett bra kontaktnät genom sin praktikplats. Det obligatoriska projektarbetet under tredje året knyts också på ett naturligt sätt till UF-arbetet.

Många studenter väljer att studera teknik på högskola i kombination med ekonomi. Förvånansvärt många går vidare inom maskinsektorn, med tanke på elektronikens dominans på skolan. Men de viktigaste egenskaperna som eleverna måste ha efter skolans slut kan sammanfattas enkelt:

– De skall vara kommunikativa och vara anställningsbara direkt efter gymnasiet samtidigt som de skall ha en bra kunskapsgrund för vidare studier, säger Thomas.

 

Carina Wahlstedt Janson