En ny undersökning från Epson visar att produktiviteten bland de som arbetar hemifrån har påverkats av flera olika problem under pandemin. Fler än två femtedelar (42 %) skyller på en brist på lämplig utrustning eller teknik.

Nästan två tredjedelar (60 %) säger att bristande interaktion med andra har påverkat produktiviteten. Andra orsaker omfattade oförmåga att slutföra vissa arbetsuppgifter (nämndes av 45 % av svarspersonerna) och allmänna arbetsförhållanden i hemmet (nämndes av 44 %).

Som tur är har saker och ting förbättrats sedan Europas första lockdowns och nästan tre fjärdedelar (73 %) säger att de har anpassat sina arbetsytor med tiden. Men 45 % säger att motivationen kommer att minska i takt med att hemarbetet fortsätter om det inte sker ytterligare förändringar. Samma andel (45 %) säger att de inte är nöjda med det stöd de får från arbetsgivaren när de arbetar hemifrån.

Deborah Hawkins, Director of Keypoint Intelligence´s Office Group, har studerat undersökningen och säger:

– Det finns en tydlig koppling mellan brist på rätt teknik och brist på produktivitet när man arbetar hemifrån. Har man rätt teknik så fungerar det bra men om man saknar lämplig kontorsutrustning så drabbas produktiviteten.

Och det är kanske därför som många kräver mer av sina arbetsgivare. Faktum är att 38 % säger att de behöver en ny eller förbättrad skrivbordsstol, 35 % vill ha en bättre bildskärm och mer än en fjärdedel (26 %) säger att de behöver en ny skrivare. Ytterligare 37 % säger att de behöver mer eller bättre bläck och toner.

Intressant nog förväntar sig de som arbetar hemifrån fortfarande en hög standard från sina arbetsgivarna och 91% av de svarande säger att om arbetsgivaren tillhandahöll ny teknik för deras hemmakontor skulle de förvänta sig att den är hållbar och miljövänlig.

– Hemarbete är numera normen för många i Europa och kommer sannolikt att fortsätta även efter lokala lockdowns och covid-krisen. Men det är inte längre nytt och spännande och motivationen kommer att minska om företagen inte investerar, säger Torbjörn Thyrén hos Epson.

Oavsett när restriktionerna avlägsnas i olika områden kommer hemarbete att fortsätta i mycket större utsträckning än tidigare. Det har uppskattats att 25–30% av arbetskraften kommer att arbeta hemifrån flera dagar i veckan i slutet av 2021. Hemmakontoret måste utvecklas om denna trend ska bli positiv.

Denna undersökning utfördes av Epson. 1 000 ägare av Epson-skrivare som arbetar hemifrån tillfrågades i 11 länder (Italien, Storbritannien, Spanien, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Belgien, Sverige, Finland, Norge, Danmark) i januari och februari 2021.