BIMeye eliminerar behovet av ritningar i Projekt Slussen

Projekt Slussen är förmodligen det största projektet någonsin där samtliga konstruktionsdata tagits fram digitalt.

”Med BIMeye slipper vi producera pålritningar och tack vare att vi enbart arbetar med digitala modeller har vi kunnat eliminera alla sorters ritningar, såväl digitala som de i papper, vilket sparar oss mycket tid”, berättar Johan Stribeck, Business Manager för BIM och VR på Tikab.
Garanterad kvalitet och tillgång till korrekta data: Skanska, Tikab och ELU använder olika konstruktionsprogram, men kan dela sina data i en gemensam databas – BIMeye. På så sätt elimineras den typ av informationsluckor i arbetsflödet som annars lätt uppstår när man arbetar med kalkylblad. Dessutom kan BIMeye synka tillbaka data till Revit- och Navisworks-modellerna, vilket innebär att användarna alltid har tillgång till BIMeye-data i realtid via ett enkelt musklick.
”Med BIMeye slipper vi producera pålritningar och tack vare att vi enbart arbetar med digitala modeller har vi kunnat eliminera alla sorters ritningar, såväl digitala som de i papper, vilket sparar oss mycket tid”, berättar Johan Stribeck, Business Manager för BIM och VR på Tikab.