En butiks inbjudande miljö med stilrent exponerade varor kräver planering. Inredningsföretaget Butikskonsult har en bred palett av CAD-verktyg för att utveckla en butik efter kundens behov.

Den som går in i en spelbutik för att lämna in en Harry Boy och köpa kvällstidningen tänker förmodligen inte på design och konstruktion. Men bakom den till synes enkla butiken finns ett avancerat CAD-arbete. Det krävs flera insatser för att skapa en butikslayout som tar hänsyn till en mängd olika faktorer för att kunden ska uppleva en välordnad miljö. Därför behövs olika kompetensområden med var sitt CAD-verktyg.

        Detta arbetar Butikskonsult med och hjälper handlare att inreda affärer. Det gäller inte enbart spelbutiker utan även dagligvaruhandel och servicebutiker.

        – Ett intressant område är särskilda inredda avdelningar i livsmedelsbutiker, berättar Johan Bornerud som är utvecklingschef på Butikskonsult. Det kan vara spelhörnor eller caféer utanför själva livsmedelshallen eller specialinriktade sektioner inom butiksytan.

        Arbetet med att utforma en butikslayout startar med en grundläggande uppmätning av lokalen. Denna information överförs senare till AutoCAD LT. Om kunden har egna digitala ritningar som flera av de stora livsmedelskedjorna har, så lämnas informationen i DWG-format. Denna 2D-ritning räcker för att skapa en översikt av hur butiken kommer att se ut.

        Man planerar hur inredningen ska placeras och hur flödet av kunder ska ske för att det inte ska uppstå några problem. I en spelbutik kan trängsel uppkomma när spelstopp närmar sig och många vill hinna betala.

        – Vi vet hur människor rör sig i en affär och vi rådgör med kunden för att hitta den bästa lösningen.

Inredningen växer fram

Nästa steg efter uppritningen är att designa själva inredningen, till exempel väggfasta hyllor, diskar, olika ställ och allehanda möbler. Det finns inga begränsningar i de olika slag av detaljer som är tänkbara i de val som kunden gör. Därför blir delarna ofta kundspecifika som till exempel ett varuskepp eller ljuslådor. Detaljerna kan vara i plåt, plast, trä eller textil.

        Dessa detaljer designas i 3D med hjälp av Inventor. Efter att designen av detaljerna är klar används informationen på två olika sätt i utvecklingsarbetet. Från Inventor exporteras informationen till SketchUp Pro.

        – Där visualiseras detaljerna genom att vi lägger på färg och texturer, och vi förser ramper och liknande med logotyper. Skulle det behövas en högre kvalitet i visualiseringen kan vi arbeta vidare med designen i 3D Studio Max.

        När designen är klar stämmer den inte riktigt med verkligheten. Det beror på att i en verklig butik syns inte inredningen lika tydligt som i 3D-modellen. Därför tillför man modellen bilder av varor, godis och chokladkakor i hyllor och i ställ. Kunden får då en mer naturtrogen bild av hur butiken kan komma att se ut.

Analys innan tillverkning

        Den andra nyttan företaget har av informationen i Inventor är att ta fram tillverkningsritningar som skickas till tillverkarna. Under designarbetet kontrolleras detaljerna så att de passar ihop eller att inga delar krockar med varandra. Det sker med hjälp av visualiseringsfunktionen i Inventor, en funktion som Johan tycker har blivit bättre.

        Företaget skickar ritningsunderlaget till anlitade tillverkare som producerar inredningen eftersom Butikskonsult inte har egen tillverkning. När delarna är klara distribueras de till den tomma butiken där inredningen sätts upp av montörer.

        Denna utvecklingsprocess från idé till färdig butik, genererar en mängd data och dokument. För att kunna hantera denna information på ett tryggt och säkert sätt använder de Autodesk Vault.

        – Det hjälper oss att hålla vår versionshantering på tillverkningsritningarna uppdaterade så att de blir korrekta.

        Detta dokumenthanteringssystem förenklar sökningen efter rätt information. Det blir lättare att se samband, vilka parter som ingår i sammanställningar och dess egenskaper. Man har tagit fram en egen inredning och tillsammans med andra återkommande detaljer skapat en standardiserad produktkatalog vilket gör det enkelt att söka efter en viss detalj eller i historiken i ett projekt.

        Företaget startades 1983 och var då ett enmansföretag. Idag har man 45 anställda och omsätter 99 Mkr. Bland kunderna märks ICA, Coop, Svenska Spel, ATG och Posten. Kunderna finns inte bara i Sverige utan man exporterar till de nordiska grannländerna och även till den europeiska marknaden.

        Det krävs alltså en sammanflätning av olika kompetenser och CAD-system för att skapa en affärsmässig och trivsam miljö i butiken vilket på sikt ökar lönsamheten för handlaren. Ett exempel på hur nära CAD egentligen står entreprenörskap och företagande.                

       

Love Janson