Gute Konsult AB har de senaste åren ritat två uppmärksammade projekt som tillfört såväl arbetstillfällen som boenden för unga på Gotland där företagen har sin hemvist. I båda fallen har ProgeCAD fått visa vad det går för.

Två byggprojekt har de senaste åren fått extra uppmärksamhet på Gotland. Det ena är en privatbostad och det andra är Gotlands första privata satsning med hyresrätter avsedda som förstaboende för unga. I båda fallen har Gute Konsult ritat och byggfirman Ruthström och Larsson har genomfört.

Sören Ruthström på Gute Konsult berättar om utmaningen när makarna Carl-Gustav och Marianne Zickerman vände sig till honom med en handgjord blyertsritning av det drömhus som de ville att han skulle rita; en sommarbostad på över 800 kvadrat i Smågärde, ett stenkast från stranden i Tofta.

– Jag utgick ifrån blyertsritningen och fick börja från början i ProgeCAD, berättar Sören. Det hade varit skillnad om det funnits en pdf-fil eller en ritning i AutoCAD att konvertera. Då hade jag kunnat överföra helt skalenligt och inte behövt börja från början.

Sören har trettio års erfarenhet som anställd i byggbranschen och därefter två år i eget företag. Av dessa använde han AutoCAD i cirka femton år för att projektera och rita byggnader och kom via olika kurser av en slump i kontakt med ProgeCAD, som han sedan fortsatte använda. Nyligen uppdaterade han till 2013 års version.

– För mig var det avgörande när jag skaffade ProgeCAD att man så lätt kunde konvertera från egna och andras AutoCAD- och från pdf-filer. Jag kan också importera DWG-filer, ett stort plus. Det är oftast den typen av konverteringar jag behöver göra. Att det var ett bra pris är inte heller fel, säger Sören.

Trots att han haft nya versionen i bara fjorton dagar upplever han inga problem att sätta sig in i det. Han menar att det är lätt att förstå menyerna och han känner väl igen sig i miljön, men har inte utnyttjat programmets hela kapacitet. Med det menar han 3D- funktionerna. Han vill lära sig mer om 3D-funktionerna och börja använda dem mer. Han är också nyfiken på möjligheten att använda ritningarna i telefonen och på surfplattor. Det är smidigt ute på byggarbetsplatserna.

Den största utmaningen i de två senaste byggprojekten har varit materialfrågan. Zickermans uttryckte en stark önskan om gotländska material och att projektet skulle gynna gotländskt företagande. Till slut hittade man lösningar med kalksten från ett kalkbrott i Bro och tvaitved, ytterbitar av virke i olika längder, som är typiskt för Gotland. När det gällde hyresbostäderna handlade det om att hitta så kompakta lösningar med så billiga material som möjligt för att kunna erbjuda boende till ett pris rimligt för den som nyss flyttat hemifrån.

– Det är alltså inte ritandet eller applikationen som inneburit den största utmaningen i projekten, skrattar Sören.

Carina Wahlstedt Janson