Intresset för korslimmat trä, KL-trä, är stort. Med hjälp av vår CLT-modul underlättar Södra för sina kunder och vägleder dem till ett KL-träelement som klarar kraven. Modulen används också i utvecklingen av nya produkter. Daniel Anderson, teknisk chef på Södra Building Systems, berättar om att möta det växande behovet på marknaden.

Marknaden har ett stadigt behov av trä och korslimmade träprodukter, det har vi tidigare berättat om i ReAktion. Vår trämodul, CLT Module som lanserades i FEM-Design 19 i år, ger användaren tillsammans med Timber Module ett bra stöd för att analysera och dimensionera korslimmat trä, (KL-trä).

– KL-träpaneler är fortfarande en nyhet för många i byggbranschen och StruSofts modul bidrar till att öka kännedomen om materialet, berättar Daniel Anderson som är teknisk chef på Södra Building Systems.

Daniel är i grunden civilingenjör och har lång erfarenhet av beräkningar i FEM-Design inom flera områden och materialtyper. Han arbetar med att utveckla Södras KL-träprodukter och bistår med teknisk information till konstruktörer och arkitekter.

Fördefinierade paneler i modulen underlättar

I CLT-modulen konstruerar användaren den lastbärande stommen och andra element av KL-träpanelerna och bestämmer lamelltjocklekar och andra egenskaper. Därefter görs beräkningarna. Men användaren kan också nyttja de fördefinierade panelerna som finns färdiga i modulen och som gjorts

Södra Building Systems Kilströmskaj Karlskrona

tillgängliga av olika tillverkare, däribland Södra. Genom att använda de färdiga panelerna sparar konstruktören tid, arbetsgången kvalitetssäkras och man får en panel som stämmer överens med Södras produktutbud. Ett enklare arbetssätt, kort sagt.

– När konstruktören ska dimensionera en bärande stomme i KL-trä ritar man upp konstruktionen i modulen och de laster som påverkar, berättar Daniel. Därefter bestämmer man material, väljer en av våra fördefinierade paneler och därefter räknar programmet ut vilken exakt typ av KL-trä och dimensioner som behövs för att klara lasterna. Därefter lägger man en order till oss. I modulen är våra KL-träpaneler fördefinierade enligt vårt typgodkännande som reglerar tillverkningen.

Om beställaren inte själv utför beräkningarna och tar fram rätt dimension så förmedlar Daniel och hans medarbetare kontakten till Södras samarbetspartners som hjälper till. Resultatet är det samma. Arbetet, från att dimensionera till att beställa en panel som håller de uppställda kraven, går alltså snabbare.

Utvecklar nya KL-träprodukter med hjälp av modulen

Daniel använder CLT-modulen för att forska, analysera och utveckla framtidens KL-träprodukter inom Södra.

– Målet är att ta fram smartare och effektivare byggelement. Jag studerar hur KL-träpanelen beter sig i modulen för att vi ska erbjuda bättre lösningar, till exempel hur anslutningar skulle kunna utformas och hur ett bjälklagselement som är byggt på ett speciellt sätt uppför sig och hur lasterna sprids.

Marknaden ställer ständigt nya krav och behovet ökar av längre spännvidder.

– Det skapar nya utmaningar kring vikt, vibrationer, ljud och liknande och då är CLT-modulen ett bra verktyg för att analysera.

Därför är Daniels rika erfarenhet av FEM-Design guld värd.

– Jag förstår lättare kundens behov och stöttar dem i deras projekt med min kunskap.

Det bidrar till att kunden får den produkt som svarar mot de laster som stommen eller andra byggdelar utsätts för. Processen förkortas vilket är välkommet i det stora intresse för korslimmade produkter som råder på marknaden.

 

Daniel Anderson, teknisk chef på Södra Building Systems       

Av: Love Janson