Det portabla TRITOP-systemet kan mäta koordinater av 3D-objekt både snabbt och enkelt. Mätuppgifter som traditionellt utföres av taktila 3D-koordinatmaskiner kan nu enkelt utföras med TRITOP systemet. TRITOP lösningen kräver inget komplext eller besvärligt underhållsarbete. Mätmaskinen kommer till objektet. På samma sätt som med en taktil koordinatmätmaskin hämtar TRITOP CMM in koordinaterna och dess orientering i rymden för att redovisa.
• Ytpunkter och sektioner
• Hål och kanter
• Diametrar, längder, vinklar…

Inmätt och inpassade mätdata kan användas för olika ändamål t ex som jämförelse mot CAD, verifiering av form- och positionstoleranser, inpassningar m m.

TRITOP Deformation
TRITOP Deformation är ett optisk och mobilt mätsystem vilket noggrant fångar 3D-koordinater av ett objekt kvasistatiskt. Det innebär att TRITOP Deformation är kapabelt att beräkna 3D-förskjutningar och deformationer på objekt och komponenter. Det beröringsfria TRITOP Deformation ersätter konventionella mätsystem eller LVDTs vad gäller att fånga förskjutningar och deformationer snabbt utan att behöva använda kablar och sensorer på mätobjektet.
Programvaran i TRITOP Deformation beräknar 3D-koordinaterna av inmätta punkter, deras förskjutningar och deformationer och presenterar resultatet på ett enkelt och lättförståeligt sätt. Vidare erbjuder en gratis resultat-viewer en enkel förståelse för olika kollegor och kunder som tar del av resultaten. Den kraftfulla resultat-viewern möjliggör även för ingenjören att själv skapa sin analys och på så sätt frigörs mätutrustningen.  TRITOP Deformation  erbjuder en komplett lösning för mätning, analys, utvärdering och rapport i ett enda maskin och programvarupaket.