Dassault Systèmes har nu presenterat den senaste versionen av SOLIDWORKS 2018. Temat och namnet för versionen är ”Design to Manufacturing”. Under november kommer lanseringen att följas upp med förbättringar resp. nya produkter, som ”Distributed Data Management” och ”Designer to Analyst”. I februari är det dags för SOLIDWORKS World 2018, där man planerar att släppa en ny version av 3DEXPERIENCE. Redan i maj 2018 kommer också en ny version av ECAD/IOT att introduceras.

Modellen i centrum

SOLIDWORKS 2018 fokuserar på två begrepp: integration och automatisering. Målet är att minska skillnaden mellan digitala modeller och fysiska produkter. Vid utvecklingen spelar maskininlärning och AI en allt större roll.

Fokus ligger på att skapa effektiva arbetsflöden och en integrerad 3D-konstruktionsmiljö för att snabba upp processen – från design till tillverkning. 3D-designdata står i centrum vilket gör att alla ändringar både i design- och tillverkningsprocessen uppdateras automatiskt i alla CAD-modeller, CAM-program, skisser och dokument.

En viktig trend är den så kallade ”Smart Manufacturing” – för ett smidigt utvecklingsflöde från design till tillverkning. Smart Manufacturing är mer än en ”integrerad” tillverkning. Det handlar också om att dra nytta av innehållet i 3D CAD-modellen och om ett sömlöst dataflöde, där man slipper export/import av data mellan dem som medverkar i projektet.

En annan trend är den så kallade kunskapsbaserade bearbetningen (Knowledge Based Machining, KBM) där systemets kunskap översätts till ”smarta” funktioner som hjälper till att effektivisera designprocessen.

Några favoriter bland nyheterna:

SOLIDWORKS CAM

SOLIDWORKS 2018 levereras med en kunskapsbaserad och integrerad CNC programmering. NC-verktygsbanor skapas automatiskt samtidigt som featureigenkänning har en full associativitet till 3D-modellen.

SOLIDWORKS CAM erbjuder en regelbaserad bearbetning med hänsyn till företagets rutiner, krav och maskinpark. På så sätt får konstruktörerna en bättre möjlighet att fatta rätt beslut, göra prototyper in-house och i slutändan även få bättre kontroll över kvalitet och kostnader.

Funktioner inkluderar t ex detalj- och sambearbetning, 2,5 axlig fräsning, 4-5 axlig positionering samt toleransbaserad bearbetning.

SOLIDWORKS PDM

De nya Branch och Merge-funktionerna gör det enklare att använda en befintlig design som utgångspunkt för designändringar. Den grenade (Branch) filen är till en början identisk med källfilen. Om källfilen förändras, byter namn eller flyttas så känner PDM-systemet filen som vid behov kan slås samman till en ny version.

SOLIDWORKS Simulation

En avancerad geometrioptimering gör det lätt att få svar på frågor som: Vilka delar av en modell tar upp mest last? Kan man ta bort material och var? Det blir på så sätt lättare att veta vad som utifrån olika scenarier kan ändras.

Simulation svarar på ”what if” frågor. Det gör att man tidigt i processen kan testa sina idéer och se om de kommer att fungera som avsett. Möjligheten att pröva fler scenarier gör att man kan hitta den optimala designen. En hjälpsam funktion är e-postmeddelandet som skickas när simuleringen är klar.

Med hjälp av den nya topologioptimeringen kan man automatiskt optimera utformningen och basera den på kriterier som vikt, funktion eller olika tillverkningsmetoder.

 

Av Franz Smidek