I början av 2015 lastades två minikraftverk från Kempeleföretaget Volter på ett fartyg som gav sig ut på en åtta veckor lång sjöresa. Minikraftverkens mål var Sydney i Australien, där de nu producerar hela el- och värmebehovet för en byggnad i miljonstadens centrum. Byggnaden har inte behövt anslutas till stadens elnät.

 

– Våra minikraftverk producerar energi av flis. Till och med återvunnen flis, som i Sydney, berättar Volters VD Jarno Haapakoski.

 

Förnybara energikällor håller på att långsamt ersätta de fossila bränslena. Minivindkraftverk, solpaneler och jordvärmepumpar känner många väl till. Volter för sin del utnyttjar skogens resurser. Av träden gör man flis, av vilket man producerar trägas som används som

bränsle.

 

Trovärdig design

 

Volters kraftverk var från början avsett att stå utomhus och såg ut som en container. Då fattade företaget ett avgörande beslut. Kraftverket skulle lätt få plats inomhus och se bra ut.

 

– Visst måste tekniken vara avancerad, men idag är produktens utseende också viktigt. En genomtänkt design ökar produktens trovärdighet, säger Haapakoski.

 

Enligt Haapakoski hör design redan till vardagen på stora företag. Småföretag tror ibland felaktigt att design är för dyrt. Man är också rädd för att det inte skulle gå att förverkliga formgivarens idéer. Haapakoski anser att begränsningarna närmast är psykologiska.

 

– Man kan uppnå så mycket med design att man borde ge den en möjlighet.

 

Den visuella profilen för Volters kraftverk har utformats av en extern industridesigner. På Volter förde man över designen till Inventor Professional, där man skapade en 3D-modell som ständigt utvecklas.  Enligt Haapakoski kunde designerns bilder överföras helt sömlöst till Inventor.

 

Företaget använder Autodesk Vault för dokumenthanteringen, och placeringen av kraftverken i kundens planritningar görs med AutoCAD Mechanic. De väl samverkande programmen har levererats av MekSystems, en av Autodesks partners i Finland.

 

Från sommarstugan till världen

 

90 procent av Volters försäljning går numera till utlandet, t.ex. Storbritannien, Baltikum och Japan. Minikraftverken driver jordbruk, industrihallar, skolor och hela småhusområden.

 

Idén till självförsörjande och ekologisk energiproduktion föddes en gång i tiden ur en mans personliga behov. Volters grundare Juha Sipilä, Finlands nuvarande statsminister, fick 1998 ett anbud för elanslutning till sitt fritidshus på en halv miljon mark, motsvarande 95 000 euro i dagens valuta. Det höga priset fick honom att fundera på hur fritidshuset skulle kunna bli självförsörjande och inte behövde anslutas till elnätet.

 

I början producerades elen med vindkraft och dieselaggregat. Snart började man dock ersätta dieseln med flis. Och Finland har ju gott om trä. Skogstillväxten i Finland är närmare 100 miljoner kubikmeter om året, varav bara något över hälften tas till vara idag.

 

Livet i ekokvarteret

 

Idén som testades på fritidshuset började exploateras i större skala i Volters och Sipiläs hemkommun Kempele. Där byggdes 2009 Finlands första energisjälvförsörjande bostadsområde där energin produceras av flis och vindkraft. Det egna minikraftverket producerar el- och värmeenergi för tio villor.

 

– Invånarnas liv utanför det riksomfattande elnätet är helt normalt. Vi har inte gjort avkall på några bekvämligheter, och det är inte besvärligare att producera sin egen el än att ta den från eluttaget den vanliga vägen, berättar Haapakoski.

 

Volters egna kontors- och produktionslokaler ligger i samma ekoby. Området fungerar samtidigt som provområde för Volters produktutveckling, och ny teknologi kan testas i autentiska förhållanden. Finlands byggnadsingenjörsförbund RIL valde ekobyn till årets mest betydelsefulla byggnadsobjekt i Finland 2010.

 

Volter bedriver aktiv produktutveckling. 3D-modellerna blir allt mer avancerade och komplexa i takt med att fler komponenter läggs till. Det kräver hela tiden mer av både konstruktörer och program. Det handlar ju om något så stort som vår planets framtid. Drömmen är att hela städer en dag ska kunna producera sin egen energi och dessutom på ett rent sätt.

 

Av Päivi Vuolle