Hexagons Asset Lifecycle Intelligence-division, lanserar CAESAR II version 14, den senaste versionen av världens mest använda programvara för rör-flexibilitet och stressanalys. CAESAR II är en komplett lösning som underlättar snabb och korrekt analys av rörsystem som utsätts för ett brett spektrum av belastningar. Lösningen tar bland annat hänsyn till vikt, tryck, temperatur, seismisk aktivitet och andra statiska och dynamiska förhållanden. Programvaran kan genomföra analys för alla typer av rörstress-uträkningar oberoende om det handlar om rör som är nedgrävda, på ytan eller under vatten. Den används inom ett stort antal industrier som till exempel olja och gas, kemi, kärnkraft, flygindustri med mera och av allt från småföretag till några av världens största tekniska koncerner.

Redo för kärnkraft och vätgas 

Ett viktigt tillägg i den nya versionen är stödet för vätgasrör och rörledningar med införandet av kod ASME B31.12. När den globala produktionen av vätgas ökar snabbt, innebär tillägget att ingenjörer nu kan ta sig an vätgasprojekt med tillförsikt. 

Andra förbättringar inkluderar: 

• Enklare att hantera vind- och seismiska förhållanden med ASCE 7-2022 och IBC-2021-versioner. 

• Uppdatering av populära europeiska koden EN 13480-3:2017/ A5:2022 – “Metallic industrial piping – Part 3: Design and calculation”. 

• Förbättringar av 2022-versionen av ASME B31.1, B31.3, B31.4, B31.5 och B31.8.

Den nya versionen stöder mer än 50 internationella rörkoder och uträkningsvarianter. Den kan även användas inom kärnkraftsindustrin och inkluderar koderna ASME NC, ASME ND, RCC-M C och D för kärnkraftsinstallationer och uppfyller ASME NQA-1 kvalitetssäkring (quality assurance QA). 

Chris Bradshaw, senior produktägare för CAESAR II, säger: 

– När projekten växer och blir mer komplexa ökar riskerna för fel. I mer än 30 år har ingenjörer förlitat sig på CAESAR II vid konstruktionen av rörsystem. Inte bara för att vara säkra på att rörsystem konstrueras och drivs enligt de senaste kodstandarderna, utan också att de är designade säkert och med finess. Det har lett till ökad säkerhet överlag, lägre kostnader och mindre materialanvändning. 

Anup Kumar Dey, en senior rörkonstruktör och redaktör för den populära bloggen What is Piping, skriver:

– Den senaste versionen har verkligen utökat CAESAR II:s funktionalitet genom att införa många förbättringar baserat på feedback från CAESAR II:s användar-communityn. Den innehåller också de mycket efterlängtade koderna för vätgasrör och de har gjort det enklare för användare att genomföra mer korrekta analyser med de senaste koderna och standarderna.