Siemens nya lösning för integrerade mjukvara för bilindustrin kan hantera flera av de kritiska utmaningarna för produktutveckling när vi nu kan se en explosiv tillväxt av inbäddad programvara i dagens alltmer sofistikerade bilar. Genom att integrera application lifecycle management (ALM)  med mjukvara för product lifecycle management (PLM), erbjuder Siemens en lösning för bilindustrin som kan hantera de olika livscyklerna hos elektro-mekaniska system och utveckla programvara som används för att styra dessa fysiska system. Tack vare denna lösning kan bilföretagen förbättra mjukvarans funktionalitet och spårbarhet samtidigt som produktkvaliteten förbättras och de kan minska antalet mjukvarurelaterade återkallelser. Dagens tekniknyhet är den första i en rad tekniknyheter från Simenes PLM Software som rör Digital Enterprise Industry Solutions
– Allteftersom bilarna blir mer sofistikerade – med funktioner som kollisionsavvikelse, automatisk parkering och funktioner för självstyrande autonoma fordon – kommer behovet av programvara som kan styra dessa funktioner att öka. Detta resulterar i ökade utmaningar för produktutvecklingen, säger Dave Lauzun, vice VD för Automotive & Transportation, på Siemens PLM Software.
Det är en stor utmaning för dagens bilföretag att hantera utvecklingen av inbyggd mjukvara när den är så nära synkroniserad med utvecklingen av fysiska system. På grund av sin natur följer ju produktteknik och mjukvaruutveckling i sig olika utvecklingslivscykler. Programutveckling hanteras separat, och gränssnittsvalidering med hårdvara görs endast vid fördefinierade kontrollpunkter. I en tid med smarta anslutna bilar blir växelverkan mellan mjukvara och fysiska system alltmer komplexa och tydliggör bristerna i nuvarande processer, verktyg och metoder. En digital tvilling till fordonssystemen som kan representera det fullständiga fysiska och digitala beteendet hos dagens IoT-anslutna bilar är nödvändig för att förverkliga innovationer.
Siemens lösning för integrerad mjukvara för bilindustrin tar äntligen utvecklingen av inbyggd mjukvara till sin rätta plats som en integrerad del av hela produktlivscykeln. Det här är viktigt för att bilföretagen ska kunna hantera en snabbt växande teknik, vilket ger ökad smidighet i produktutvecklingen inom fordonsindustrin.
Under de kommande månaderna kommer Siemens PLM Software att lansera en serie nyheter inom området  Digital Enterprise Industry Solutions, som kan hantera olika behov för en mängd olika branscher.