Webbverktyget BIMcontact för byggbranschen har direkt synkronisering av filer mellan dator och molnet och en funktion som gör det möjligt att skicka uppgifter från modellen till projektgruppen. Projektets resurser aktiveras på ett effektivare sätt.

Kunder i byggindustrin frågar allt mer efter verktyg för att få kontroll över sina dokument och hur de kan dela dem i ett projekt. Det säger Christoffer Rygh Fladby på Graphisoft i Norge som dagligen möter kunder som har just dessa behov. Han är återförsäljare i Norge av BIMcontact. Det är ett avancerat webbverktyg som är speciellt utvecklat för byggbranschen med dess terminologi och arbetssätt i fokus. Tanken är att förbättra utbytet mellan yrkesgrupper i projektet och att få en snabbare byggprocess, berättar Christoffer.

–BIMcontact har ett helt modernt och förenklat gränssnitt där projektdeltagarna kan jobba mer målinriktat.

Synkron fildelning mellan dator och molnet

Hur får man kontroll över sina dokument? Christoffer pekar på flera olika möjligheter i BIMcontact.

– Genom att data ligger samlad på ett och samma ställe inom ett avgränsat rum enbart för ett projekt. Det är inte bara dokument och handlingar utan också ritningar och BIM-modeller. Man arbetar tillsammans i projektet och blir oberoende av tid och plats. Det är enkelt att dela information, diskutera lösningar och följa revisionshantering eller ett dokuments historik. Byggmötet har blivit digitalt och BIMcontact finns både i molnet och på den lokala datorn.

Filerna synkroniseras mellan datorn och molnet, som har samma mappstruktur. När en fil sparas i BIMcontacts Desktop sker det simultant i molnet. Den aktuella filen blir direkt tillgänglig för projektgruppen. Man behöver alltså inte kontrollera om alla har fått informationen, det sker ett ömsesidigt utbyte mellan molnet och datorn och alla har samma information disponibel.

Projektet skapas i BIMcontact där deltagare får rättigheter till dokument och ritningar. Många kontor och arbetsplatser har valt ett visst sätt att systematisera projektens information i mappar. Denna struktur kan kopieras till BIMcontact och projektet får då en uppbyggnad som man är van att jobba i.

– Kundens behov står i centrum och vi har därför stor säkerhet i våra molnlösningar.

Skapa arbetsuppgifter med smart funktion

Under ett projekt diskuterar projektgruppen olika lösningar och man utgår ofta från 3D-modellen, som ofta är stor och komplex. För att förenkla detta har en IFC-viewer integrerats i BIMcontact. Tanken är, liksom i övrigt, att dela och samarbeta kring information.

– Man behöver inget CAD-system installerat eftersom IFC är helt oberoende av plattform, berättar Andreas Rudenå som är IFC-utvecklare på StruSoft. Viewern öppnas i webbläsaren och man kan studera modellen oavsett vilket CAD-system som den är gjord i.

Synpunkter och idéer ventileras ofta i projektgruppen och det kan vara viktigt att visualisera vad man menar. I BIMcontact är det möjligt att enkelt mejla exakt vad man vill ha svar på till sina samarbetspartners.

– I en modell som visas i IFC-viewern markeras en detalj på ett betongelement. Den ringas in, man tar ett screenshot och skriver en kommentar om ändring. Detta sparas i en fil av BCF-format och skickas till andra i projektgruppen som återkommer med en lösning. Filen läggs bredvid IFC-filen i BIMcontact och kan mejlas direkt. När filen öppnas av någon i projektgruppen går filen in i IFC-modellen och visar tydligt var ändringen ska göras. Genom att skicka dessa små filer kan man uppmärksamma fel och brister men även förbättringar. Ett enklare sätt än att skicka hela den komplexa modellen.

– Man får ett flexibelt system när användare kopplas ihop med arbetsuppgifter beroende på vilken roll man har i projektet.

När uppgifter delas på det här sättet till alla i projektgruppen blir det också ett sätt att styra utvecklingsarbetet och fördela insatser i samma takt som projektet utvecklas. Med hjälp av tekniken flödar jobbet snabbare tack vare filformatet och bidrar till att projektets tidsramar hålls.

Appar visar vägen

Att byta kvalificerad information mellan företag över nätet i gemensamma projekt har blivit en vardaglig syssla för många. EFSS, Enterprise File Synchronization and Sharing, är ett begrepp som kommer att bli viktigare. Det menar Lars Bergqvist som är vd för BIMcontact.

– Det skapar hela tiden fördelar när man på ett enkelt sätt kan jobba i molnet, dela information och slippa egna servrar. Vi tror att behovet av avancerade webblösningar för information kommer att öka. Därför är det viktigt för oss att ligga i framkanten.

Man ska kunna ta med sig BIM-modellen ut på bygget i en surfplatta. Då kan man överblicka arbetsflödet, ändra status och bocka av utförda insatser. Modellen har lämnat byggkontoret och projektdeltagarna får med BIMcontact nya möjligheter att kontrollera hur byggnaden växer fram.

 

Love Janson