På Kattegattgymnasiet i Halmstad är man både certifierade som Teknikcollege och är med i Ung Företagsamhet. Något som betyder mycket för både den högskole- och den yrkesförberedande delen av teknikutbildningen.

– Vi kommer att behöva många som vill arbeta med teknik och industri och som kan CAD i framtiden. En operatör ska exempelvis kunna sköta och styra en maskin, men även laga fel, vilket kräver stor teknisk kunskap.

Linda Olofsson, tekniklärare på Kattegattgymnasiet i Halmstad, berättar om hur tekniken på industri- och teknikprogram förändrats på relativt få år. Hon ser att kunskapsmängden som eleverna ska hinna med har ökat sedan hon själv lärde sig teknik och CAD.

På Kattegattskolan har man länge legat i framkant och tillhör det begränsat antal skolor som fått införa fjärde året, gymnasieingenjörsåret, på försök.

Ida Åstrand är också tekniklärare, men undervisar även i produktutveckling, ekonomi och entreprenörskap. Hon berättar att Ung Företagsamhet har en stor betydelse både när det gäller kombinationen entreprenörskap med yrkeskontakter och för att kunna göra en mer praktisk koppling till projektarbetet.

– I den stora kunskapsmängden måste man också förbereda eleverna för såväl studier, att gå direkt ut i den praktiska verkligheten och söka jobb, som att lära mer om entreprenörskap för att eventuellt kunna starta eget företag. Därför har man ett tätt samarbete med arbetsplatser genom Ung Företagsamhet (UF).

– Vi är också certifierade som Teknikcollege, berättar Ida. Ett bevis på vår standard och vår kunskap som uppdateras regelbundet. Om vi inte gör det får vi inte ha kvar certifieringen.

Linda och Ida håller sig ständigt informerade om vad som händer inom industri, teknik och CAD genom företagsnyheter, hemsidor från företag som har senaste tekniken, de läser branschtidningar och besöker Hannovers automationsmässa.

Samarbetet med UF har betytt mycket för att eleverna ska få en koppling till entreprenörskap och att lära känna både möjligheten att vara egna företagare och att vara anställd.

– Under de tre första åren är det ingen praktik, däremot är eleverna ute på företagsbesök och vi har ett samarbete med Tekniska kontoret på Halmstad kommun för att eleverna ska få kunskap om de yrkeskategorier som de kan arbeta inom, berättar Linda.

De som går fjärde året har praktik förlagt ute på företag. Även i de fallen är kontakten med Teknikcollege och UF en bra hjälp.  

Har man lärt sig CAD har man goda chanser till arbete och att läsa vidare. På skolan för man ingen regelbunden statistik på var eleverna hamnar, men lärarnas erfarenhet av fjärde året säger att cirka hälften börjar arbeta och eleverna hamnar ofta i yrken som maskinoperatörer eller underhållstekniker, såväl produktion, som process.

Det treåriga teknikprogrammet är studieförberedande och det fjärde året är yrkesförberedande. Många av eleverna går vidare till högskola och studerar till maskiningenjör, utvecklingsingenjör eller olika CAD-utbildningar.  

Vad vill ni att eleverna ska ha med sig från er när de tar studentexamen?

– De ska ha med sig ett teknikintresse, säger Ida. De ska kunna ta eget ansvar och vara sociala. Det är extra viktigt om de kommer att starta eget i framtiden.

Carina Wahlstedt Janson

Bildtext: Ida Åstrand undervisar elev