Lättanvänd solid 3D CAD till låg kostnad

Alibre Design erbjuder snabb, robust och noggrann 3D modellering som passar utmärkt för det mindre företaget, tillverkande företag, och designers. Den har ett intuitivt arbetssätt vilket gör att den även lämpar sig väl för sporadiska användare.

Alibre Design levererar högnivå solidmodellering till låg kostnad. Den har lättanvända assemblyfunktioner (sammanställning), parametrisk modellering inklusive direktredigering av importerade modeller, automatisk generering av 2D ritning från solidmodell inklusive måttsättning, ritramar, form&läges symboler, plåtkonstruktion samt KeyShot fotorealistisk rendering.

 Idealisk som kompletterande CAD till ditt tyngre CAD/CAM program, eller som Viewer
Har du behov av en kompletterande CAD som inte spräcker budgeten? Då är Alibre Design rätt val. Har du behov att öppna, granska och måttsätta 3D modeller från andra CAD program? Alibre Design erbjuder ett stort antal importformat som gör att du kan kommunicera med så gott som alla på marknaden förekommande CAD/CAM program.

Lätt att lära
Många lär sig Alibre Design på egen hand med hjälp av vårt självstudiematerial som finns på svenska. För att så snabbt som möjligt bli produktiv rekommenderar vi dock att man går en 1dags utbildning, alternativt en webbutbildning på några timmar. Fructus Data  erbjuder båda dessa varianter.

Support
Alibre Design säljs med så kallat serviceavtal som inkluderar såväl programuppdateringar som support.

 För mer information: https://fructus.se/sv/alibre-design/alibre-3d-cad-sv

Gratis 30 dagars demoversion: https://www.alibre.com/get-a-trial-of-alibre-design-expert/?lead_source=Fructus