Den innebär en insamling av gatuvybilder, laserscanning och inmätning av anläggningar och vägyta i Göteborgs gaturum. Projektet startar i juli 2017 och fortsätter under 2018 och kan sedan förlängas. Detta är det första projekt i Norden som kopplar ihop gatuvybilder med inmätning av anläggningar, inventering av gaturummet och analys av vägyta i en och samma körning. Inovitas unika noggrannhet, patenterade lösningar och insamlingsbilar med senaste tekniken gör detta möjligt.
Totalt så körs ca 3000 km, även vissa cykel- och gångvägar skall insamlas. Inovitas kommer att köra med 3 bilar som är utrustade med 360 panorama- och stereokameror samt utrustning för laserscanning.

Om Inovitas: Företaget har sitt huvudkontor i Schweiz och representeras i samtliga europeiska länder, i Norden startade verksamheten 2015. Man arbetar med ”Mobile mapping” insamling av gatuvybilder med hög noggrannhet och inventering av gaturummet i kombination med laserscanning.