BioInnovation startar nu i samverkan med branschorganisationerna IKEM, TEKO och Skogsindustrierna utbildningen BioLyftet. Utbildningssatsningen riktas till små och medelstora företag som praktiskt vill börja att använda biobaserade, återvunna och återvinningsbara material i sina plast- och textilprodukter.

Utbildningen omfattar två dagar. Under dagarna ges en bild av vilka alternativa material som finns och hur de presterar. Dessutom hålls olika workshop-moment där företagen får arbeta med ett antal frågeställningar såsom mål, nuläge, hinder och kundönskemål. Efter utbildningen ska företagen ha en plan med aktiviteter för att praktiskt prova och utvärdera hållbara material i sina produkter. Deltagandet i BioLyftet är kostnadsfritt.

– Det har varit ett stort intresse och utbildningarna blev snabbt fulltecknade. Vi ser fram emot att arrangera fler utbildningar runt om i landet under våren och sommaren för det finns helt klart ett behov. Många företag vill vara i framkant i omställningen till hållbara material, säger Erik Perzon, RISE IVF som projektleder satsningen på uppdrag av BioInnovation. 

Frukostseminarier och utbildningstillfällen


För den som vill veta mer om BioLyftet finns möjlighet att delta i frukostseminarier där det ges inspiration och exempel på hur hållbara material används i olika produkter, framtidsspaningar om vad som sker inom området samt information om utbildningen.

– Det här utbildningsinitiativet ligger helt rätt i tiden och vi har med glädje sett ett stort intresse från företagen i branschen, säger Cecilia Tall, generalsekreterare på TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag.

Bakgrund till BioLyftet


Utbildningen är framtagen av RISE med hjälp av medel från Naturvårdsverket. Projektet är en del i Naturvårdsverkets satsning på en hållbar plastanvändning och minskad miljöpåverkan från plast. Under 2019 genomför det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation utbildningarna i nära samverkan med branschorganisationerna IKEM, TEKO och Skogsindustrierna.

 

Foto: Jonas Aspling och Erik Perzon från RISE projektleder utbildningen. Fotograf: Johan Olsson