Den 27 juni 2017 gick startskottet för Stockholms stads tävling för byggherrar och unga arkitekter. Uppgift: att skapa ett nytt, attraktivt bostadskvarter i Solberga. Vinst: en markanvisning – ensamrätt på att förhandla med staden – för en tomt utmed Folkparksvägen i Solberga. Med tävlingen hoppas staden kunna uppmuntra till nyskapande arkitektur och en bredare arkitektmarknad.
Den aktuella tomten ligger centralt i Solberga med närhet både till Älvsjö torg och Solbergaskogen. En utmaning för de tävlande blir att hantera att platsen är kuperad. En annan knivighet är att föreslå spännande och nyskapande hus som samtidigt passar in i den befintliga bebyggelsen.
– Jag är mycket glad att Stockholm nu kan gå ut med denna tävling. Ett resultat av vårt medvetna arbete med att använda den nya markanvisningstakten för att höja kvaliteten och takten i stadsutvecklingen. Det ska bli spännande att se hur de tävlande tar tillvara platsen och skapar nya värden och kvalitéer. Vi hoppas på många kreativa förslag, säger Roger Mogert, stadsbyggnadsborgarråd(S), i Stockholms stad.
Tävlingen vänder sig till byggherrar som samarbetar med ett arkitektkontor vars ägare inte är äldre än 40 år. Tillsammans ska de ta fram ett skissförslag på det nya bostadskvarteret. Att vända sig till unga arkitekter är ett sätt för staden att uppmuntra nyskapande och kreativ arkitektur och att bredda arkitektmarknaden.
– Idag dominerar de stora etablerade arkitektkontoren marknaden. Med den här tävlingen vill vi ge nya, unga arkitekter chansen att få in en fot, säger Roger Mogert.
Exploateringskontoret i Stockholms stad är tävlingsarrangör. De som ska bedöma tävlingsbidragen är stadsarkitekt Torleif Falk (ordförande), projektledare och landskapsarkitekt från exploateringskontoret samt områdesstrateg och stadsplanerare från stadsbyggnadskontoret.
Tävlingen startar den 27 juni 2017 och tävlingsbidragen ska vara inlämnade senast den 15 december. Vinnaren utses den 15 februari 2018.
Exloateringskontoret är Stockholms stads formella markägare för områden som är tänka att bebyggas. Staden äger ca 70% av all byggbar mark i Stockholm. På exploateringskontoret är vi ca 200 anställda och vi samordnar ca 450 byggprojekt årligen.