Victoria van Camp, SKF: ”Vi behöver fler kvinnor”
– Har man väl fått in några kvinnor brukar nyrekryteringen gå lättare. Då känner sökande att arbetsplatsen är dynamisk och verkar för mångfald. Det säger Victoria van Camp i SKF:s koncernledning, som medverkar i en nätverksträff för tjejer som funderar på en karriär inom industrin.

Nätverksträffen äger rum 13 mars 2018 på Underhållsmässan på Svenska Mässan. Inbjudan vänder sig till yngre tjejer som ännu inte jobbar inom industrin, men som möjligen kan tänka sig göra det.
 
Panelen består av kvinnliga ledare från näringsliv och akademi.

En av dem är Victoria van Camp, CTO and President, Innovation and Business Development på SKF. Hon har en egen teori om varför det är svårt att rekrytera kvinnor till industrin:

– Jag ser det inte som att kvinnor inte vågar, det är snarare så att de inte vill. De tycker det verkar tråkigt, att det inte händer någonting.

– De kan också tycka att det är mindre roligt att jobba på en arbetsplats där det bara jobbar män.

Just nu söker SKF programmerare till sitt nya mjukvarucenter i Göteborg – ett illustrativt exempel, enligt Victoria van Camp:

– Det är svårt att hitta män till de tjänsterna – för att inte tala om kvinnor!

Industrijobben ändrar karaktär när nya affärsmodeller växer fram i spåren av den ökade ”tjänstefieringen”. Nu handlar alltmer om att bygga relationer, att skapa lojalitet och förtroende mellan parterna. Och om att leda team.

– Många kvinnor är bra på det, säger Victoria, som ser en positiv trend inom sitt eget företag.

 Ett exempel är koncernens produktingenjörer, ett 100-tal medarbetare som bl a tar fram kundritningar och arbetar på global nivå.

– Vi har en kvinna som chef för den gruppen och där jobbar idag 30% kvinnor. I den grupp vi har i Kina är mer än hälften kvinnor, berättar hon.

– De ser sig själva mycket som säljare och ser till att kunden får det den vill ha. Och de är väldigt stolta över det.