ProgeCAD 2021 har fått nya funktioner och förbättrade funktioner som tex bättre hantering av PDF-ritningar. ProgeCAD 2021 har också blivit bättre på att importera ritningar från andra CAD-program, tex från SolidWorks, och så har det blivit snabbare och stabilare.

Förbättringarna gör att ditt arbete ska gå lättare och snabbare. Nedan en kort beskrivning av de viktigaste nyheterna.

 Startsida
När du startar nya ProgeCAD 2021 så välkomnas du av en ny startsida. Där hittar du dina senaste ritningar som du har jobbat med, kan påbörja nya ritningar samt hittar flera andra resurser som t.ex. utbildningar.

Öppna PDF-ritningar
Att använda PDF-filer är ett allt vanligare sätt att dela information med andra. Redan tidigare har du kunnat konvertera PDF-filer till DWG-ritningsfiler för att kunna jobba med dem i ProgeCAD. I den nya versionen har det kommit nya funktioner för att kunna välja enskilda sidor att konvertera i en PDF-fil, ny funktion för att masskonvertera alla filer i en mapp.

PDF med Bifoga-funktion
För att skapa PDF-filer har man använt funktionen ”skriva ut”. Fram till nu har du varit tvungen att skriva ut separata filer för varje ritning eller vy. Nu i ProgeCAD 2021 så finns en ny funktion som gör att du kan lägga till dina utskrifter i en och samma PDF-fil för enklare och smidigare hantering.

Växla urval
Att välja objekt när de överlappar varandra kan vara knepigt. Nu har du en ny funktion som växlar mellan alla överlappande objekt så att du med enkelhet får tag på det objektet som du vill.

Paletten Snabbegenskaper
Nu kommer du åt de vanligaste objektsegenskaperna i en ny palett som heter Snabbegenskaper. Den innehåller bara de vanligaste egenskaperna och visar t.ex. inte koordinater och geometri som kan vara förvillande när du väljer flera objekt samtidigt. Du har givetvis tillgång till den fullständiga egenskapspaletten när du behöver.

QR-Kod
Att använda QR-koder har blivit allt vanligare och du kan även använda dem i ProgeCAD. Skapa en QR-kod som kan läsas av med en mobiltelefon eller läsplatta och som ger utökad information som du inte vill eller kan få plats med i ritningen.

Nytt Parametriskt 2D-bibliotek

Ett helt nytt bibliotek med parametriska 2D-objekt för både standardprofiler och bärande element i stål och trä. Välj typ av profil och sedan dimension i dialogruta. Du kan ändra egenskaperna så som t.ex. dimension direkt i egenskapspaletten.

Förbättrad grafikprestanda
ProgeCAD har flera nya förbättringar när det gäller grafikhanteringen och dina möjligheter att göra inställningar för din dator. Förutom att grafiken har blivit snabbare så kan du nu ställa in att dölja små objekt i block vilket förenklar visningen och gör stora ritningar enklare att hantera.
Ritar du i 3D så kommer du märka tydligare och skarpare realistiska visualiseringar och snabbare hantering av tonade ritningar.