Belysning fyller många olika funktioner på en bil. Strålkastare ska förstås lysa så föraren ser och bilen syns, medan exempelvis bromsbelysning ska synas för bilar bakom. Men belysning överlag är också en stor del av en bils varumärke och identitet. Ta vilken reklamfilm som helst, ofta är det belysningen som visas först.

Jämka samma många krav

Funktion/säkerhet och design är alla viktiga faktorer vid utveckling, plus förstås att kostnaden för tillverkning ska vara så låg som möjligt. Allt detta ska jämkas samman av utvecklingsingenjören. Idag sker den allra största delen av utvecklingen med hjälp av simuleringsprogram i datorer. Ett exempel är Ansys optiska simuleringsprogram SPEOS som används vid utveckling av bland annat belysning, där utvecklare kan vara kreativa, testa gränser för vad som är möjligt och samtidigt verifiera exempelvis säkerhet mycket längre in i utvecklingsprocessen och närmare en färdig produkt. Inte förrän i allra sista stadiet tas prototyper fram vilket innebär en avsevärt kortare utvecklingstid och lägre kostnader.

80% kortare innovationstid

CEVT är storanvändare av simuleringsprogramvara och använder bland annat Ansys SPEOS för att utveckla konceptuella belysningar, som bromsljus. Den nya konceptuella bromsbelysning de utvecklat töjer verkligen på gränserna. Det är betydligt mer slimmat än traditionella bromsljus; bara 8mm högt och 32 mm djupt med en ljusöppning som är 5mm hög. Och eftersom simuleringen i Ansys Speos dessutom kan återanvändas beräknar CEVT att kunna kapa 80% av utvecklingstiden för liknande belysning i framtiden.