Små och medelstora företag i Linnéregionen kommer att få möjlighet att öka sin datadrivna förmåga med stöd av artificiell intelligens (AI) och High Performance Computing (HPC). Det är målet med ett nytt projekt på institutionen för datavetenskap och medieteknik och på institutionen för organisation och entreprenörskap vid Linnéuniversitetet. 

Projektet syftar till att ge företagen möjligheter att ta viktiga steg på sin digitala utvecklingsresa inom teknikområdet. Genom att öka kunskapsnivån kring datadriven utveckling, både på grundläggande och djupare teknisk nivå, hoppas man kunna ge företagen möjlighet att effektivisera sina verksamheter, reducera kostnader och utveckla nya hållbara tjänster och produkter. 

– Många mindre företag saknar idag kunskap om hur deras data kan omvandlas till nya tjänster eller produkter, säger en av projektledarna Morgan Ericsson, prefekt vid institutionen för datavetenskap och medieteknik. Genom att ge dem möjligheten att lära sig mer om datadriven utveckling och hur man kan använda tekniker som artificiell intelligens och HPC på ett effektivt sätt, bidrar vi till att stärka deras innovationskraft och konkurrenskraft på den globala marknaden. 

Öka företagens förmåga att bli datadrivna 

Projektet riktar sig till små och medelstora företag inom olika branscher i Linnéregionen och omfattar såväl Kalmar som Kronobergs län. Genom att erbjuda kunskapshöjande och praktiska aktiviteter inom datadriven utveckling hoppas vi kunna ge företagen i regionen en konkurrensfördel i en alltmer digitaliserad värld. 

– Vi kommer inom projektet att arbeta väldigt nära intresserade företag med allt från vägledning/handledning till konkreta utvecklingsinsatser för hur man kan hantera sin data och nyttja den för att ge ett ökat mervärde till verksamheten, säger Diana Unander, forsknings- och projektkoordinator på institutionen för datavetenskap och medieteknik. Projektet innebär ett unikt tillfälle för företagen i regionen att ta del av de senaste rönen och tekniken och få ett tillämpat stöd att utveckla sina verksamheter, både för de som är helt nya på området och för de som behöver skala. Projektet startar i början av mars 2023 och pågår under 3 år med en budget på strax under 14 miljoner kronor, finansierat av: Tillväxtverket 5 459 762 kr, Region Kronoberg 3 307 160 kr, Region Kalmar 3 307 160 kr och Linnéuniversitetet 1 322 864, samt egen finansiering från institutionen.