Kunskapshuset i Gällivare är i final för Träpriset 2024 – en prestigefylld utmärkelse som vart fjärde år tilldelas en byggnad som representerar det bästa av svensk träarkitektur och som speglar vår tid. Kunskapshuset ritades i samarbete mellan MAF Arkitektkontor, numera Tengbom, och Liljewall.

Årets träprisjury som består av Thomas Sandell, Camilla Schlyter, Rahel Belatchew och Mark Isitt besökte under hösten ett stort antal projekt runt om i Sverige. Kunskapshuset har i stark konkurrens från 145 andra tävlingsbidrag kvalificerat sig vidare till final för Träpriset 2024. Juryns motivering till finalplaceringen:

Som ett vänligt sinnat djur med en hud av blodröda träfjäll sveper Kunskapshuset i Gällivare sig om och runt besökaren, staden och landskapet. Kunskapshuset har landat på en före detta parkeringsplats, kilat in sig bakom stadens tegelröda museum, mellan köpcentret och kyrkan, med rådhuset i ryggen – en svår tomt som den djärvt organiska byggnaden vänder till sin fördel. Resultatet är ett modernt kulturlandskap som står förankrad i nutid och dåtid skapat i bred samverkan. En kommunal investering i kunskap och trä när två orter ska bli en!”

– Att bli nominerade till Träpriset betyder mycket för alla oss som har arbetat med Kunskapshuset, men det är även ett erkännande för Gällivare, säger Jonas Jakobsson, projekteringsledare och byggnadsingenjör på Tengbom. Kunskapshuset placering och gestaltning har idag stor betydelse för Gällivare, där byggnaden är en naturlig del av en levande stadskärna.

Nomineringen går i linje med visionen om Gällivare: En arktisk småstad i världsklass. Kunskapshusets identitet visar tydligt hur naturen och gruvan har gett inspiration till gestaltningen. De asymmetriska linjerna skapar en föränderlig skala och rytm när man rör sig kring byggnaden. Byggnaden har både en stadsmässighet och en naturmytisk dimension kopplat till fjällvärlden. Den karaktäristiska röda fasaden är uppbyggd av vertikala träpelare vars mönster hämtat inspiration från den lokala fjällvärlden och naturen. Samtidigt som exteriören lyser starkt med sin röda kulör ger den återhållsamma skalan i interiören ett lugn.

Trä som material har en nyckelroll i omställningen mot en koldioxidneutral värld, och den svenska traditionen av träbyggande är en fördel i branschens snabba utveckling. Trä är inte bara en integrerad del av vår natur utan också ett byggmaterial med ökad hållbarhet genom en byggnads livscykel. Trä påverkar också hälsa och välmående positivt, och inte bara utifrån konstruktionen. Trä syns, känns och upplevs. Som ett levande material som förändras över tid tillför det ytterligare en dimension till upplevelsen av arkitekturen. Forskning visar att träbyggnader inte bara kan förbättra vårt välbefinnande utan även ha en lugnande effekt, minska stress och öka vår koncentrationsförmåga. Och skapa ett bättre inomhusklimat.

Vart fjärde år delar branschorganisationen Svenskt Trä ut Träpriset till en byggnad som representerar god svensk arkitektur i trä som speglar och utvecklar den tid vi lever i. Träpriset delas ut under den direktsända Träprisgalan den 21 mars.

Fotograf: Anders Bobert