”Chair of Attention” är en ny möbelinnovation som råder bot på ett dolt samhällsproblem – att många flickor med ADHD har det extra svårt i skolmiljön. Huvuddelen av ADHD-forskningen har fokuserats på pojkar, men flickor är ofta mindre utåtriktade, vilket gör att diagnosen kan vara svårare att upptäcka. En ny klassrumsstol har tagits fram för att underlätta kommunikationen med läraren under lektionen. Stolen är en del av initiativet TM_X som vill visa hur teknik, design och hantverk kan göra skillnad i människors vardag och bidra till samhällsnytta.

– Genom att hacka och skapa något helt nytt av begreppet klassrumsstol och förena design, hantverk och teknik, tillverkade en grupp designstudenter ”Chair of Attention”, som kan ge fler den livsviktiga uppmärksamhet de behöver i klassrummet. Det finns så mycket smarta idéer – både hos företagen och studenterna på våra utbildningsprogram, men också bland alla kreativa barn och unga därute som kommer att ha en spännande framtid i trä- och möbelbranschen, säger Anne Rådestad, kommunikationschef på Trä- och Möbelföretagen, TMF, som står bakom initiativet TM_X.
En av grupperna som stolen riktar sig till är unga tjejer med ADHD, men tanken är att stolen kan vara till hjälp även för andra, pojkar som flickor, med liknande problematik. Under senare år har andelen flickor som fått diagnosen ADHD ökat, men det är fortfarande en diagnos som är svår att uppmärksamma hos just flickor, eftersom forskningen länge varit mer inriktad på pojkar. Istället för att be om hjälp lämnar många flickor ofta klassrummet eller sitter kvar i tysthet. ”Chair of Attention” har tagits fram tillsammans med fem nyutexaminerade studenter från Linnéuniversitetets designlabb.

– Vi vill arbeta innovativt och experimentera med vad vår bransch kan göra och är stolta över att ha skapat en stol som kan ha stor betydelse för väldigt många, säger Paloma Morales Bobadilla, student från Linnéuniversitetet.
Genom en inbyggd sändare i stolen kan eleven meddela läraren att hon vill ha hjälp eller behöver ta en paus. Stolen kommer med en mottagare som läraren kan ha i sin ficka. När eleven aktiverar sändaren i stolen så vibrerar lärarens mottagare. På så sätt slipper eleven uppmärksamma hela klassen och kan hålla sig anonym. Det gör också att läraren kan gå fram till eleven för stöd i skolarbetet.

– Syftet med TM_X är att branschen tillsammans, genom olika kompetenser, ska kunna experimentera fram lösningar som förändrar och förbättrar livet. Vi tycker att stolen är ett av många exempel på att möbelindustrin kan vara med och driva innovation. Många ser trä- och möbelindustrin som en otydlig industri, men stolen visar på en personlig och spännande möjlighet där vår bransch verkligen kan förändra, säger David Johnsson, vd på TMF.