Hur tillverkas en detalj som saknar ritning? Frågan blir högaktuell när gamla slitna verktyg eller verktygsformar behöver bytas ut.

– Det här ska bli smidesverktyget, säger Peter Zazis och pekar på en CAD-ritning på sin dataskärm.

 

Vi befinner oss på Modellteknik i Eskilstuna, och Peter som arbetar som konstruktör visar hur det går till när de arbetar med Reverse Engineering, eller omvänd konstruktion.

Modellteknik är ett verkstadsföretag med spetskompetenser inom avancerad formfräsning, 5-axlig fräsning, CAM-beredning, CAD-konstruktion och produktionsteknik. Deras affärsområden omfattas av legotillverkning i korta serier, skärande bearbetning, 3D-konstruktion, produktutveckling och kontrollmätning.

Genom att investera i en portabel scannande mätarm från Hexagon Manufacturing Intelligence, ROMER Absolute Arm 7525SI, utökar de nu sitt utbud med att även erbjuda tjänsten Reverse Engineering.

– Även om vi tidigare har haft kunskapen så har vi inte haft utrustningen för att kunna sköta hela flödet själva, säger Anders Larsson, mättekniker på Modellteknik.

Detaljen som skickats in till Modellteknik är ett sprucket smidesverktyg i stål för ett kirurgiskt instrument, där originalritningen inte längre finns att tillgå.

Efter att ha scannat verktyget med mätarmen så skapas ett CAD-underlag baserat på de mätpunkter som armen samlat in.

Peter konstruerar sedan en optimal CAD-modell utifrån det inscannade punktmolnet, där han lägger in riktiga radier som används för bearbetning. Han tar även bort ojämnheter och sprickan i det slitna verktyget.

– Det finns alltid små avvikelser på gamla verktyg, det kan vara slitet efter att ha använts i 30 år, det kan vara hack i det. Du vill inte ha med gamla skador i din CAD-modell, säger Peter.

– Det är reverse engineering med reparation kan man säga, säger Anders.

Modellteknik har en avancerad maskinpark med ett tiotal 5-axliga fräsmaskiner samt två robotstyrda bearbetningsceller. De har kompetens att bearbeta material som stål, gjutgods, aluminium och plaster i sina fleroperationsmaskiner.

Den nya CAD-modellen läses nu in i ett CAM-program för fräsberedning och vidare tillverkning av ett nytt optimerat verktyg.

Kunden har alltså skickat in en gammal, trasig produkt som saknar ritning, och får tillbaka en optimerad CAD-ritning där produkten är lagad digitalt, samt en färdig produkt som är redo att användas.

– I och med att mätarmen är portabel så kan vi även åka ut till kunder och scanna på plats så de slipper plocka ner och skicka, säger Peter. Det finns alla möjligheter, tillägger han.

Charlotta Swan, Hexagon Manufacturing Intelligence

 

Bildtext: Anders scannar verktyget med mätarmen.