Hexagon Manufacturing Intelligence utökar nu sitt erbjudande för rörmätning genom att erbjuda mätsystemet TubeInspect för den nordiska marknaden. TubeInspect är designad för snabb, kontaktfri 3D-mätning av rör och tråd.

Den tillhörande mjukvaruplattformen BendingStudio sammanbinder mätdata från produktion och processplanering med tillverkning och kvalitetskontroll. I kombination med TubeInspect-systemet erbjuder BendingStudio effektiva och kundorienterade lösningar för alla applikationer kring tillverkning av böjda delar.

BendingStudio kan även integreras med mätarmen Absolute Arm, som snabbt kan läsa in komplexa rörgeometrier med hjälp av 3D-laserscanningsteknik.

Dessa båda lösningar täcker varje mätbehov inom design och tillverkning av rör och tråd.

TubeInspect och BendingStudio kan nu köpas direkt från Hexagon Manufacturing Intelligence i Sverige. BendingStudio finns både som ett fristående programvarupaket till befintlig Absolute Arm och som ett komplett produktpaket som omfattar en Absoloute Arm med BendingStudio-programvara.

Om Hexagon Manufacturing Intelligence

Hexagon Manufacturing Intelligence hjälper industriella tillverkare att utveckla dagens omvälvande teknik och framtidens livsförändrande produkter. Som ledande specialist på metrologi- och tillverkningslösningar har vi expertkunskaper inom Sensing, Thinking, Acting, det vill säga insamling, analys och aktiv användning av mätdata. Vi ger våra kunder förtroendet att öka produktionshastigheten och accelerera produktiviteten samtidigt som kvaliteten på produkterna blir högre.

Med ett nätverk av lokala servicecentra, produktionsanläggningar och handelsverksamhet på fem kontinenter formar vi smarta förändringar inom tillverkningsindustrin och skapar en värld där kvaliteten ökar produktiviteten.

Hexagon Manufacturing Intelligence är en del av Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B; hexagon.com), en ledande tillverkare av informationsteknik som ökar produktiviteten och kvaliteten inom en rad olika industriella och geospatiala användningsområden.